Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2016

JO 19 SM 1602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Höstraps. Skörd 2016 Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

12. Winter rape. Harvest in 2016. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

37

3 040

2,0

1 330

4 000

2,0

Uppsala

57

3 200

2,4

2 280

7 300

2,4

Södermanlands

68

3 640

1,2

2 670

9 700

1,2

Östergötlands

165

3 150

1,8

8 060

25 300

1,8

Jönköpings

15

..

..

310

..

..

Kronobergs

4

..

..

100

..

..

Kalmar

92

3 460

1,6

4 010

13 900

1,7

Gotlands

118

3 010

2,2

4 470

13 500

2,3

Blekinge

34

3 580

3,4

950

3 400

3,4

Skåne

438

2 870

1,0

44 660

128 400

1,1

Hallands

67

2 990

2,8

2 960

8 900

2,9

Västra Götalands

187

2 950

1,7

8 510

25 100

1,7

Värmlands

8

..

..

100

..

..

Örebro

50

3 360

2,1

1 530

5 100

2,1

Västmanlands

28

2 600

3,8

990

2 600

3,8

Dalarnas

13

..

..

210

..

..

Gävleborgs

1

..

..

30

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

1

..

..

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

377

2 980

1,1

34 700

103 400

1,1

Götalands mellanbygder

327

2 930

1,4

20 040

58 700

1,4

Götalands norra slättbygder

317

3 050

1,3

15 270

46 500

1,3

Svealands slättbygder

241

3 300

0,9

8 730

28 800

0,9

Götalands skogsbygder

85

2 750

4,8

3 540

9 800

4,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

35

2 780

4,7

890

2 500

4,7

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

1

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2016

1 383

3 000

0,6

83 170

249 600

0,6

2015

1 341

3 940

0,4

88 160

347 300

0,4

2014

1 202

3 730

0,4

79 600

296 600

0,4

2013

989

3 230

0,8

71 560

231 400

0,8

2012

1 023

3 700

0,7

61 780

228 800

0,7

2011

950

3 070

0,8

56 590

173 500

0,8

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

3 530

.

71 540

255 500

.


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 2011–2015 redovisas slutlig statistik.