Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2016

JO 19 SM 1602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Vårraps. Skörd 2016. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

13. Spring rape. Harvest in 2016. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

23

2 080

1,3

980

2 000

1,3

Uppsala

41

2 480

2,0

1 430

3 500

2,0

Södermanlands

24

2 250

2,1

920

2 100

2,1

Östergötlands

17

..

..

530

..

..

Jönköpings

2

..

..

40

..

..

Kronobergs

1

..

..

50

..

..

Kalmar

7

..

..

90

..

..

Gotlands

20

1 810

8,9

520

900

8,9

Blekinge

-

..

..

20

..

..

Skåne

5

..

..

220

..

..

Hallands

5

..

..

200

..

..

Västra Götalands

24

2 040

5,4

710

1 500

5,5

Värmlands

14

..

..

350

..

..

Örebro

13

..

..

370

..

..

Västmanlands

23

2 340

1,8

1 020

2 400

1,8

Dalarnas

5

..

..

90

..

..

Gävleborgs

1

..

..

20

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

1

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8

..

..

290

..

..

Götalands mellanbygder

24

1 900

7,7

600

1 100

7,7

Götalands norra slättbygder

35

1 930

6,3

970

1 900

6,3

Svealands slättbygder

133

2 250

1,1

4 850

10 900

1,1

Götalands skogsbygder

14

..

..

430

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

11

..

..

430

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

1

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2016

226

2 090

1,6

7 570

15 800

1,6

2015

145

2 040

2,9

4 500

9 200

2,9

2014

416

1 820

1,4

14 320

26 100

1,4

2013

977

1 890

0,8

50 860

96 100

0,8

2012

879

1 960

0,8

45 320

89 000

0,8

2011

820

2 050

0,8

36 110

74 000

0,8

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

1 950

.

30 220

58 900

.


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 2011–2015 redovisas slutlig statistik.