Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2016

JO 19 SM 1602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Oljelin. Skörd 2016. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

16. Oil flax. Harvest in 2016. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

15

..

..

710

..

..

Uppsala

27

2 140

1,7

990

2 100

1,7

Södermanlands

20

2 090

1,7

850

1 800

1,7

Östergötlands

81

2 100

1,8

3 740

7 800

1,8

Jönköpings

-

..

..

10

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

3

..

..

90

..

..

Gotlands

1

..

..

0

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

8

..

..

320

..

..

Hallands

2

..

..

30

..

..

Västra Götalands

21

1 750

5,9

560

1 000

6,0

Värmlands

1

..

..

30

..

..

Örebro

10

..

..

300

..

..

Västmanlands

20

1 760

2,7

730

1 300

2,7

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8

..

..

330

..

..

Götalands mellanbygder

5

..

..

100

..

..

Götalands norra slättbygder

94

2 040

1,9

4 030

8 200

1,9

Svealands slättbygder

89

2 020

1,0

3 540

7 100

1,1

Götalands skogsbygder

4

..

..

80

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

9

..

..

290

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2016

209

2 000

1,2

8 370

16 800

1,2

2015

187

1 960

1,3

7 100

13 900

1,3

2014

155

1 680

2,2

6 560

11 000

2,2

2013

113

1 990

1,4

4 840

9 600

1,4

2012

161

1 410

3,1

8 800

12 400

3,0

2011

292

1 570

1,4

14 620

23 000

1,6

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

1 720

.

8 380

14 000

.


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 2011–2015 redovisas slutlig statistik.