Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2016

JO 19 SM 1602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Spannmål. Obärgad areal 2016. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen

17. Cereals. Area not harvested in 2016. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the crop area

Område

Höstvete

Obärgad areal

 

Vårvete

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,1

10

45,9

 

0,0

0

0,0

Uppsala

0,1

20

57,0

 

0,6

80

58,6

Södermanlands

0,1

30

96,2

 

0,5

20

25,0

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

3,0

110

92,3

Jönköpings

0,0

0

28,1

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

0,3

50

93,0

 

0,0

0

0,0

Gotlands

0,0

0

74,4

 

1,0

50

49,1

Blekinge

0,1

0

75,4

 

..

..

..

Skåne

0,0

20

56,5

 

0,4

20

28,4

Hallands

0,0

0

87,9

 

0,0

0

0,0

Västra Götalands

0,0

10

90,0

 

0,0

0

0,0

Värmlands

0,2

10

27,7

 

0,0

0

0,0

Örebro

0,1

10

93,8

 

0,2

10

21,0

Västmanlands

0,4

50

92,7

 

0,1

0

67,4

Dalarnas

1,6

30

96,9

 

0,0

0

0,0

Gävleborgs

..

..

..

 

0,1

0

37,9

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

20

50,9

 

0,4

20

28,2

Götalands mellanbygder

0,0

0

55,8

 

0,6

50

49,4

Götalands norra slättbygder

0,0

10

89,8

 

0,0

0

89,0

Svealands slättbygder

0,1

70

45,4

 

0,3

110

43,6

Götalands skogsbygder

0,5

80

65,0

 

0,0

0

0,0

Mell. Sveriges skogsbygder

0,9

80

65,2

 

2,1

110

85,9

Nedre Norrland

..

..

..

 

0,6

20

52,3

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2016

0,1

310

28,5

 

0,4

320

37,0

2015

0,0

190

24,3

 

0,4

240

21,1

2014

0,1

250

27,1

 

0,1

60

47,8

2013

0,2

500

29,9

 

0,1

150

44,3

2012

0,2

540

18,6

 

3,5

2 920

12,2

2011

0,5

1 730

17,4

 

3,1

2 010

35,7


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 forts. Spannmål. Obärgad areal 2016. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen

17 cont. Cereals. Area not harvested in 2016. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the crop area

Område

Råg

Obärgad areal

 

Höstkorn

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

..

..

..

 

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

 

..

..

..

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Gotlands

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

0,2

20

32,5

 

0,0

0

80,3

Hallands

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Västra Götalands

0,0

0

0,0

 

1,0

20

85,5

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

 

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

 

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

 

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,2

10

49,9

 

0,1

0

80,2

Götalands mellanbygder

0,3

10

81,4

 

0,0

0

0,0

Götalands norra slättbygder

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Svealands slättbygder

2,1

30

79,3

 

0,0

0

0,0

Götalands skogsbygder

0,4

0

20,7

 

2,3

30

85,2

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2016

0,3

50

45,1

 

0,1

30

80,0

2015

0,2

60

40,9

 

1,7

270

54,0

2014

0,2

60

43,7

 

0,2

20

93,2

2013

0,2

50

35,5

 

0,1

20

80,5

2012

0,4

100

31,7

 

0,0

0

0,0

2011

0,6

140

24,4

 

0,7

100

50,1


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 forts. Spannmål. Obärgad areal 2016. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen

17 cont. Cereals. Area not harvested in 2016. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the crop area

Område

Vårkorn

Obärgad areal

 

Havre

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,0

0

37,0

 

2,1

80

96,9

Uppsala

0,0

0

0,0

 

0,3

20

94,4

Södermanlands

0,4

60

94,7

 

0,1

10

45,9

Östergötlands

0,5

60

72,8

 

0,6

50

78,2

Jönköpings

1,4

90

72,2

 

0,1

0

81,9

Kronobergs

2,2

60

90,8

 

0,0

0

0,0

Kalmar

0,4

30

72,1

 

0,0

0

0,0

Gotlands

0,1

10

77,0

 

4,3

50

83,2

Blekinge

0,4

10

93,9

 

0,0

0

0,0

Skåne

0,3

190

72,8

 

0,1

10

72,8

Hallands

0,0

0

0,0

 

0,2

20

91,5

Västra Götalands

0,1

50

71,5

 

0,2

110

54,8

Värmlands

0,0

0

0,0

 

0,7

90

55,0

Örebro

0,1

20

95,9

 

0,1

20

79,2

Västmanlands

0,6

110

69,8

 

0,4

60

72,6

Dalarnas

0,3

20

93,4

 

0,1

0

76,2

Gävleborgs

2,0

150

74,4

 

0,2

10

51,7

Västernorrlands

3,1

90

60,2

 

..

..

..

Jämtlands

0,4

10

61,5

 

..

..

..

Västerbottens

4,6

320

29,8

 

5,4

40

47,9

Norrbottens

5,8

180

19,8

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,3

170

86,7

 

0,0

0

98,2

Götalands mellanbygder

0,1

50

50,8

 

1,2

60

86,9

Götalands norra slättbygder

0,0

10

49,0

 

0,1

50

77,1

Svealands slättbygder

0,1

70

91,0

 

0,4

190

48,7

Götalands skogsbygder

0,8

240

39,2

 

0,5

140

46,3

Mell. Sveriges skogsbygder

1,1

170

44,7

 

0,6

90

48,9

Nedre Norrland

1,8

220

53,4

 

0,3

10

45,3

Övre Norrland

5,0

510

20,4

 

4,5

50

48,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2016

0,5

1 460

18,2

 

0,3

590

23,7

2015

1,0

2 930

15,8

 

1,1

1 730

23,9

2014

0,3

1 030

24,2

 

0,8

1 210

21,5

2013

0,2

920

21,1

 

0,6

1 230

34,9

2012

4,1

14 770

7,5

 

5,9

11 380

8,9

2011

2,5

7 770

7,6

 

4,8

8 400

8,8


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 forts. Spannmål. Obärgad areal 2016. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen

17 cont. Cereals. Area not harvested in 2016. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the crop area

Område

Höstrågvete

Obärgad areal

 

Vårrågvete

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Södermanlands

0,6

10

88,2

 

..

..

..

Östergötlands

0,1

0

83,4

 

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Gotlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Blekinge

0,3

0

94,9

 

..

..

..

Skåne

0,1

10

72,6

 

..

..

..

Hallands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Västra Götalands

2,2

100

91,9

 

..

..

..

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

 

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

 

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

 

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,1

0

94,0

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

1,9

120

92,6

 

..

..

..

Svealands slättbygder

0,8

30

63,6

 

..

..

..

Götalands skogsbygder

0,1

10

56,0

 

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2016

0,6

180

69,0

 

0,0

0

37,7

2015

0,2

70

39,9

 

0,0

0

0,0

2014

0,2

90

29,0

 

..

..

..

2013

0,2

40

52,5

 

..

..

..

2012

0,9

220

21,6

 

..

..

..

2011

2,5

7 770

7,6

 

..

..

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej. 

 

 

 

 

 

 

17 forts. Spannmål. Obärgad areal 2016. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen

17 cont. Cereals. Area not harvested in 2016. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the crop area

Område

Blandsäd

Obärgad areal

 

Spannmål, totalt 1)

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

0,4

130

67,8

Uppsala

..

..

..

 

0,2

140

38,5

Södermanlands

..

..

..

 

0,3

160

42,6

Östergötlands

0,7

10

67,1

 

0,3

230

51,5

Jönköpings

0,0

0

0,0

 

0,6

90

70,5

Kronobergs

..

..

..

 

1,2

100

61,8

Kalmar

..

..

..

 

0,3

90

57,6

Gotlands

..

..

..

 

0,3

110

50,2

Blekinge

..

..

..

 

0,2

10

63,7

Skåne

..

..

..

 

0,1

270

54,1

Hallands

..

..

..

 

0,0

20

77,1

Västra Götalands

0,4

30

64,8

 

0,2

320

40,6

Värmlands

..

..

..

 

0,3

100

49,1

Örebro

..

..

..

 

0,1

60

46,8

Västmanlands

..

..

..

 

0,4

220

57,6

Dalarnas

..

..

..

 

0,3

60

66,7

Gävleborgs

..

..

..

 

1,2

180

65,8

Västernorrlands

..

..

..

 

4,0

160

39,9

Jämtlands

..

..

..

 

1,1

20

48,7

Västerbottens

..

..

..

 

4,5

370

25,4

Norrbottens

..

..

..

 

5,1

180

20,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

 

0,1

230

66,0

Götalands mellanbygder

..

..

..

 

0,1

170

37,4

Götalands norra slättbygder

0,4

20

42,8

 

0,1

210

58,1

Svealands slättbygder

1,2

30

19,2

 

0,2

540

24,7

Götalands skogsbygder

0,2

10

31,9

 

0,5

510

25,5

Mell. Sveriges skogsbygder

2,0

30

59,9

 

1,0

480

33,6

Nedre Norrland

..

..

..

 

1,6

300

41,3

Övre Norrland

..

..

..

 

4,7

560

18,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2016

0,7

110

21,8

 

0,3

3 050

12,1

2015

2,5

360

23,6

 

0,6

5 870

11,1

2014

2,2

350

35,3

 

0,3

3 040

13,0

2013

1,5

280

60,0

 

0,3

3 260

20,5

2012

8,3

1 500

20,5

 

3,2

31 970

5,2

2011

4,8

8 400

8,8

 

2,2

22 010

2,2


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

1) Exklusive majs.