Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2016

JO 19 SM 1602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Vårvete. Skörd 2016. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

2. Spring wheat. Harvest in 2016. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

33

3 620

3,7

1 750

6 300

3,7

Uppsala

136

4 510

2,3

11 950

54 000

2,3

Södermanlands

71

4 710

2,2

4 530

21 400

2,2

Östergötlands

71

5 120

3,6

3 730

19 100

3,8

Jönköpings

19

..

..

670

..

..

Kronobergs

16

..

..

650

..

..

Kalmar

40

4 310

5,9

1 340

5 800

9,6

Gotlands

86

4 430

2,8

4 500

19 900

3,8

Blekinge

18

..

..

960

..

..

Skåne

94

4 760

2,7

5 420

25 800

2,7

Hallands

56

4 600

3,1

3 510

16 200

3,1

Västra Götalands

143

4 280

2,5

9 920

42 400

2,6

Värmlands

59

4 370

3,3

4 030

17 600

3,6

Örebro

100

5 180

1,6

8 570

44 400

1,6

Västmanlands

93

4 750

2,9

7 590

36 000

3,9

Dalarnas

37

3 270

4,2

2 380

7 800

4,2

Gävleborgs

58

3 730

4,2

2 520

9 400

4,5

Västernorrlands

18

..

..

540

..

..

Jämtlands

2

..

..

0

..

..

Västerbottens

2

..

..

50

..

..

Norrbottens

3

..

..

80

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

113

4 730

1,8

6 370

30 100

1,8

Götalands mellanbygder

149

4 660

2,4

7 640

35 600

3,3

Götalands norra slättbygder

167

4 630

2,2

10 080

46 600

2,3

Svealands slättbygder

458

4 730

1,1

36 500

172 500

1,3

Götalands skogsbygder

107

4 310

2,8

5 910

25 500

3,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

88

3 640

3,4

5 470

19 900

3,5

Nedre Norrland

68

3 760

4,0

2 610

9 800

4,3

Övre Norrland

5

..

..

130

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2016

1 155

4 550

0,8

74 670

339 400

0,9

2015

1 016

5 000

0,9

63 100

315 600

1,0

2014

1 094

4 530

0,9

74 030

335 600

0,9

2013

1 485

4 800

0,6

114 440

549 600

0,7

2012

1 172

4 290

1,0

82 930

355 500

1,0

2011

1 069

3 980

1,4

65 560

260 900

1,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

4 520

.

80 010

363 400

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2011–2015 redovisas slutlig statistik.