Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2016

JO 19 SM 1602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2016. Preliminär statistik

Procent och hektar av preliminär grödareal

20. Cereals. Area harvested as green fodder in 2016. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the preliminary crop area

 

Område

Höstvete

Grönfoderareal 1)

 

Vårvete

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,1

10

52,2

 

0,9

20

34,6

Uppsala

0,0

10

69,2

 

0,0

0

0,0

Södermanlands

0,1

20

84,0

 

0,2

10

95,7

Östergötlands

0,2

100

65,5

 

2,1

80

65,4

Jönköpings

0,4

10

83,2

 

21,4

180

24,7

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

0,2

20

30,6

 

6,8

100

62,0

Gotlands

0,0

0

0,0

 

5,8

280

41,9

Blekinge

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Skåne

0,4

380

45,6

 

0,3

20

89,1

Hallands

0,5

60

55,4

 

0,0

0

0,0

Västra Götalands

0,0

0

0,0

 

0,6

60

50,7

Värmlands

0,1

0

61,7

 

1,6

60

94,8

Örebro

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Västmanlands

0,0

0

0,0

 

3,5

270

76,2

Dalarnas

0,0

0

0,0

 

1,5

40

29,4

Gävleborgs

..

..

..

 

2,7

70

78,5

Västernorrlands

..

..

..

 

14,3

90

29,7

Jämtlands

..

..

..

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,1

120

47,2

 

0,3

20

89,2

Götalands mellanbygder

0,7

330

52,7

 

4,8

380

36,3

Götalands norra slättbygder

0,1

110

65,3

 

1,3

130

43,7

Svealands slättbygder

0,1

50

40,9

 

0,8

280

71,7

Götalands skogsbygder

0,2

30

31,7

 

3,8

230

26,2

Mell. Sveriges skogsbygder

0,0

0

0,0

 

1,9

110

53,0

Nedre Norrland

..

..

..

 

5,1

140

41,2

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2016

0,2

640

30,6

 

1,9

1 480

19,0

2015

0,2

840

28,9

 

2,6

1 660

19,7

2014

0,1

290

38,9

 

1,5

1 130

19,7

2013

0,5

970

21,0

 

1,6

1 910

12,2

2012

0,0

130

34,6

 

2,2

1 880

11,6

2011

0,1

290

24,4

 

2,1

1 420

16,3


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

20 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2016. Preliminär statistik

Procent och hektar av preliminär grödareal

20 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2016. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the preliminary crop area

 

Område

Råg

Grönfoderareal 1)

 

Höstkorn

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

..

..

..

 

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

 

..

..

..

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

..

..

..

 

2,2

60

48,4

Gotlands

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Hallands

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Västra Götalands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Götalands mellanbygder

0,0

0

0,0

 

0,8

70

54,9

Götalands norra slättbygder

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Svealands slättbygder

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Götalands skogsbygder

1,4

10

58,9

 

2,0

20

56,6

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2016

0,3

50

58,0

 

0,5

90

43,3

2015

0,5

120

30,1

 

0,9

140

42,6

2014

0,2

70

69,4

 

0,0

10

33,1

2013

0,4

110

47,8

 

0,9

120

36,5

2012

0,1

20

97,4

 

0,0

0

0,0

2011

0,7

170

83,7

 

1,3

190

39,1


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

20 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2016. Preliminär statistik

Procent och hektar av preliminär grödareal

20 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2016. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the preliminary crop area

 

Område

Vårkorn

Grönfoderareal 1)

 

Havre

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2,0

200

96,1

 

2,8

110

96,0

Uppsala

0,4

140

77,7

 

4,9

430

71,8

Södermanlands

2,8

440

65,0

 

3,5

300

59,7

Östergötlands

1,5

200

51,3

 

12,0

1 100

31,8

Jönköpings

15,1

1 090

29,0

 

22,0

1 260

33,4

Kronobergs

9,7

300

59,0

 

3,7

120

43,8

Kalmar

6,6

580

38,0

 

4,7

140

45,5

Gotlands

3,5

380

49,6

 

1,8

20

77,1

Blekinge

2,3

70

97,8

 

7,0

40

76,7

Skåne

2,2

1 540

33,4

 

5,8

500

48,3

Hallands

2,1

360

36,5

 

0,6

40

56,3

Västra Götalands

1,1

470

79,9

 

1,1

740

46,6

Värmlands

2,9

260

43,2

 

4,7

570

33,0

Örebro

0,2

30

82,7

 

3,0

450

51,7

Västmanlands

0,3

50

86,9

 

5,0

730

88,8

Dalarnas

1,3

100

64,4

 

1,6

80

55,6

Gävleborgs

9,8

850

40,0

 

4,7

160

68,5

Västernorrlands

8,9

280

38,0

 

..

..

..

Jämtlands

12,5

250

16,3

 

..

..

..

Västerbottens

7,3

550

33,4

 

10,0

90

46,4

Norrbottens

3,1

100

42,0

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,4

250

38,4

 

0,5

50

51,9

Götalands mellanbygder

3,3

1 230

26,1

 

3,1

150

41,9

Götalands norra slättbygder

0,2

70

54,8

 

0,6

330

35,3

Svealands slättbygder

1,1

1 020

40,0

 

3,2

1 790

47,0

Götalands skogsbygder

10,2

3 320

21,3

 

10,1

3 020

22,7

Mell. Sveriges skogsbygder

2,8

440

32,3

 

7,7

1 210

28,0

Nedre Norrland

8,2

1 130

29,6

 

17,7

590

27,4

Övre Norrland

6,0

650

28,9

 

14,1

190

34,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2016

3,0

8 390

12,2

 

4,1

7 310

16,0

2015

2,6

8 220

11,9

 

4,0

6 690

13,9

2014

2,0

6 320

13,9

 

3,3

5 410

15,1

2013

1,2

4 730

16,5

 

2,8

5 570

14,8

2012

1,3

4 780

13,8

 

2,5

4 930

14,6

2011

1,5

4 620

11,8

 

3,1

5 610

15,5


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

20 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2016. Preliminär statistik

Procent och hektar av preliminär grödareal

20 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2016. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the preliminary crop area

 

Område

Höstrågvete

Grönfoderareal 1)

 

Vårrågvete

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Södermanlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Östergötlands

3,0

130

74,6

 

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Gotlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Blekinge

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Skåne

4,9

270

38,6

 

..

..

..

Hallands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Västra Götalands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

6,4

220

34,0

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

1,5

90

97,0

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Svealands slättbygder

0,4

20

31,3

 

..

..

..

Götalands skogsbygder

1,5

90

90,8

 

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

2,3

30

50,0

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2016

1,5

420

33,2

 

7,5

210

49,5

2015

0,6

240

30,0

 

7,6

280

37,3

2014

0,2

90

56,3

 

..

..

..

2013

0,7

150

51,0

 

..

..

..

2012

0,7

180

47,9

 

..

..

..

2011

0,8

190

61,3

 

..

..

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

20 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2016. Preliminär statistik

Procent och hektar av preliminär grödareal

20 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2016. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the preliminary crop area

 

Område

Blandsäd

Grönfoderareal 1)

 

Spannmål totalt 2

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

2,6

790

39,1

Uppsala

50,6

930

23,1

 

1,7

1 520

35,8

Södermanlands

43,5

490

31,8

 

2,2

1 260

40,4

Östergötlands

54,1

1 220

12,9

 

3,2

2 970

16,7

Jönköpings

54,2

1 220

12,0

 

20,3

3 850

16,4

Kronobergs

..

..

..

 

9,2

840

26,7

Kalmar

..

..

..

 

5,4

1 940

19,7

Gotlands

..

..

..

 

3,0

1 020

31,1

Blekinge

..

..

..

 

2,1

210

43,8

Skåne

71,9

1 580

7,8

 

2,0

4 290

17,0

Hallands

..

..

..

 

2,3

1 070

23,4

Västra Götalands

29,6

2 810

14,0

 

2,0

4 100

17,0

Värmlands

75,2

1 430

9,0

 

7,6

2 330

15,9

Örebro

53,6

580

22,7

 

2,1

1 080

26,2

Västmanlands

..

..

..

 

2,3

1 300

63,9

Dalarnas

65,1

530

15,5

 

4,1

740

25,2

Gävleborgs

71,5

730

13,0

 

11,0

1 820

20,4

Västernorrlands

83,1

670

5,0

 

24,9

1 300

12,3

Jämtlands

97,3

1 060

1,4

 

39,0

1 320

6,4

Västerbottens

73,7

760

5,0

 

15,0

1 430

14,0

Norrbottens

..

..

..

 

13,8

580

18,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

57,4

550

20,6

 

0,7

1 220

20,6

Götalands mellanbygder

70,2

1 670

9,1

 

3,2

3 920

15,2

Götalands norra slättbygder

33,9

2 290

13,8

 

1,2

2 940

16,0

Svealands slättbygder

48,2

2 630

12,4

 

2,0

5 790

20,5

Götalands skogsbygder

51,5

4 720

8,2

 

11,1

11 630

10,4

Mell. Sveriges skogsbygder

59,5

2 110

10,4

 

7,6

3 900

13,0

Nedre Norrland

86,9

2 320

3,5

 

18,2

4 190

10,7

Övre Norrland

77,9

1 170

3,6

 

15,3

2 150

10,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2016

53,3

17 280

4,0

 

3,5

35 860

5,4

2015

56,3

18 600

3,9

 

3,5

36 800

5,1

2014

59,1

23 280

3,5

 

3,5

36 600

4,7

2013

50,6

19 650

3,8

 

3,3

33 190

5,0

2012

55,4

22 250

3,6

 

3,4

34 630

4,7

2011

49,0

21 820

3,8

 

3,3

33 980

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

2) Exklusive majs.