Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2016

JO 19 SM 1602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder 2016. Preliminär statistik

Procent och hektar av preliminär grödareal

21. Peas and field beans. Area harvested as green fodder in 2016. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the preliminary crop area

 

Område

Ärter

Grönfoderareal 1)

 

Åkerbönor

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,7

10

35,7

 

..

..

..

Uppsala

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Södermanlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

0,5

30

24,7

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Gotlands

1,1

30

93,0

 

..

..

..

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

6,0

140

29,6

 

8,5

290

90,4

Hallands

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Västra Götalands

0,0

0

0,0

 

0,3

40

60,0

Värmlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Örebro

0,0

0

0,0

 

1,1

10

75,5

Västmanlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4,9

80

40,3

 

0,0

0

0,0

Götalands mellanbygder

1,9

80

40,5

 

23,3

350

52,0

Götalands norra slättbygder

0,0

0

0,0

 

0,3

40

56,6

Svealands slättbygder

0,1

10

35,4

 

0,0

0

0,0

Götalands skogsbygder

0,9

10

13,3

 

1,2

30

27,5

Mell. Sveriges skogsbygder

0,9

10

63,4

 

3,4

40

65,3

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2016

0,7

180

25,1

 

1,6

480

50,5

2015

1,4

320

29,1

 

1,0

240

62,7

2014

1,0

150

36,1

 

3,1

600

30,7

2013

0,7

90

44,5

 

0,8

150

31,7

2012

1,2

160

30,4

 

0,5

90

42,3

2011

1,6

260

39,6

 

0,6

100

71,3


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.