Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2016

JO 19 SM 1602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Höstråg. Skörd 2016. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

3. Winter rye. Harvest in 2016. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

100

..

..

Uppsala

14

..

..

580

..

..

Södermanlands

9

..

..

270

..

..

Östergötlands

28

6 870

2,8

1 330

9 100

2,8

Jönköpings

-

..

..

30

..

..

Kronobergs

1

..

..

10

..

..

Kalmar

18

..

..

470

..

..

Gotlands

12

..

..

490

..

..

Blekinge

5

..

..

90

..

..

Skåne

132

6 490

1,8

8 440

54 800

1,8

Hallands

7

..

..

270

..

..

Västra Götalands

74

5 750

2,9

3 860

22 200

2,9

Värmlands

4

..

..

100

..

..

Örebro

4

..

..

270

..

..

Västmanlands

6

..

..

70

..

..

Dalarnas

4

..

..

170

..

..

Gävleborgs

5

..

..

20

..

..

Västernorrlands

1

..

..

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

76

6 510

2,2

4 140

27 000

2,2

Götalands mellanbygder

80

6 430

2,6

5 030

32 300

2,6

Götalands norra slättbygder

91

6 070

2,6

4 860

29 500

2,6

Svealands slättbygder

40

5 130

6,0

1 360

7 000

6,0

Götalands skogsbygder

28

5 200

8,2

910

4 700

8,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

10

..

..

280

..

..

Nedre Norrland

3

..

..

10

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2016

328

6 120

1,4

16 560

101 300

1,4

2015

407

6 340

1,2

23 530

149 200

1,2

2014

475

6 450

1,3

26 910

173 600

1,3

2013

399

5 680

1,4

25 020

142 000

1,5

2012

386

6 360

1,5

22 010

139 900

1,5

2011

432

5 290

1,6

23 920

126 500

1,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

6 020

.

28 980

146 240

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2011–2015 redovisas slutlig statistik.