Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2016

JO 19 SM 1602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Höstkorn. Skörd 2016. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

4. Winter barley. Harvest in 2016. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

290

..

..

Uppsala

9

..

..

400

..

..

Södermanlands

12

..

..

350

..

..

Östergötlands

43

6 260

1,9

1 930

12 100

2,0

Jönköpings

3

..

..

70

..

..

Kronobergs

-

..

..

40

..

..

Kalmar

68

6 130

2,5

2 880

17 700

2,7

Gotlands

90

6 170

1,8

3 700

22 800

1,8

Blekinge

11

..

..

270

..

..

Skåne

89

6 090

2,0

5 270

32 100

2,0

Hallands

25

4 270

3,6

960

4 100

3,6

Västra Götalands

68

4 810

2,6

2 350

11 300

2,6

Värmlands

2

..

..

60

..

..

Örebro

5

..

..

300

..

..

Västmanlands

5

..

..

170

..

..

Dalarnas

-

..

..

20

..

..

Gävleborgs

-

..

..

10

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

80

5 720

2,7

3 720

21 300

2,7

Götalands mellanbygder

182

6 160

1,3

8 680

53 400

1,4

Götalands norra slättbygder

98

5 510

1,8

3 840

21 200

1,8

Svealands slättbygder

38

4 950

3,6

1 470

7 300

3,6

Götalands skogsbygder

34

5 100

4,7

1 090

5 600

4,9

Mellersta Sveriges skogsbygder

4

..

..

270

..

..

Nedre Norrland

-

..

..

10

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2016

436

5 770

1,0

19 080

110 100

1,0

2015

340

6 180

1,6

15 560

96 100

1,6

2014

288

6 430

1,2

13 350

85 800

1,2

2013

286

5 750

1,1

13 580

78 100

1,2

2012

205

6 600

1,4

9 130

60 300

1,4

2011

283

4 600

1,7

14 180

65 200

1,8

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

5 910

.

13 160

77 100

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20. Arealer som i Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd redovisats som höstkorn i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har förts över till vårkorn.

3) För åren 2011–2015 redovisas slutlig statistik.