Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2016

JO 19 SM 1602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Vårkorn. Skörd 2016. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

5. Spring barley. Harvest in 2016. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

88

4 180

3,1

10 160

42 500

3,8

Uppsala

202

4 920

1,8

32 160

158 200

1,9

Södermanlands

155

4 910

2,2

15 450

75 800

3,0

Östergötlands

173

5 370

3,1

13 550

72 800

3,1

Jönköpings

73

3 770

5,3

6 110

23 000

7,2

Kronobergs

33

4 270

4,1

2 810

12 000

7,7

Kalmar

127

4 640

2,5

8 170

37 900

3,6

Gotlands

137

4 360

2,4

10 420

45 400

3,0

Blekinge

49

4 520

4,5

2 900

13 100

4,9

Skåne

504

5 400

1,1

67 410

363 800

1,3

Hallands

122

4 510

3,4

17 080

77 000

3,4

Västra Götalands

299

4 920

1,9

40 720

200 200

2,1

Värmlands

77

4 290

2,9

8 540

36 600

3,6

Örebro

135

4 910

1,9

15 470

76 000

1,9

Västmanlands

127

4 660

2,9

18 400

85 700

2,9

Dalarnas

58

3 690

4,4

7 670

28 300

4,4

Gävleborgs

81

3 220

4,0

7 870

25 300

6,0

Västernorrlands

39

2 720

5,0

2 870

7 800

6,3

Jämtlands

46

3 350

2,1

1 750

5 900

3,2

Västerbottens

65

2 800

2,6

7 030

19 700

3,9

Norrbottens

45

2 680

2,7

3 140

8 400

3,3

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

442

5 550

1,2

59 230

328 900

1,2

Götalands mellanbygder

394

4 620

1,3

36 370

168 000

1,6

Götalands norra slättbygder

379

5 420

1,3

41 960

227 500

1,3

Svealands slättbygder

725

4 820

1,0

94 880

457 400

1,1

Götalands skogsbygder

282

3 970

2,6

29 250

116 200

3,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

146

3 860

3,2

15 320

59 200

3,3

Nedre Norrland

154

3 120

2,7

12 590

39 200

3,8

Övre Norrland

113

2 770

2,0

10 210

28 300

2,9

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2016

2 635

4 740

0,6

299 540

1 420 300

0,7

2015

2 630

5 200

0,6

303 270

1 576 200

0,7

2014

2 637

4 710

0,6

315 740

1 488 400

0,7

2013

2 863

4 980

0,5

374 140

1 862 000

0,6

2012

2 695

4 560

0,8

359 900

1 641 400

0,8

2011

2 593

4 350

0,7

308 840

1 343 900

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

4 760

.

332 380

1 582 400

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20. Arealer som i Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd redovisats som höstkorn i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har förts över till vårkorn.

3) För åren 2011–2015 redovisas slutlig statistik.