Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2016

JO 19 SM 1602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Havre. Skörd 2016. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

6. Oats. Harvest in 2016. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

49

2 850

9,4

3 960

11 300

9,5

Uppsala

89

4 070

4,8

8 430

34 300

5,8

Södermanlands

91

3 740

6,4

8 190

30 600

6,6

Östergötlands

130

4 780

3,4

8 060

38 500

5,3

Jönköpings

51

3 650

4,7

4 470

16 300

10,5

Kronobergs

35

4 310

4,0

3 210

13 800

4,2

Kalmar

48

4 100

6,3

2 910

11 900

6,4

Gotlands

31

3 440

7,2

1 190

4 100

7,2

Blekinge

20

4 590

3,5

580

2 700

6,5

Skåne

127

4 560

3,4

8 210

37 400

4,3

Hallands

88

4 590

3,9

7 310

33 600

3,9

Västra Götalands

427

4 860

1,5

66 960

325 100

1,6

Värmlands

109

4 040

3,3

11 560

46 700

3,6

Örebro

130

4 460

2,0

14 420

64 200

2,4

Västmanlands

128

4 320

2,9

14 020

60 600

5,6

Dalarnas

59

3 770

4,9

4 610

17 400

4,9

Gävleborgs

45

3 550

7,0

3 200

11 400

8,5

Västernorrlands

8

..

..

310

..

..

Jämtlands

9

..

..

190

..

..

Västerbottens

25

2 950

7,0

780

2 300

8,4

Norrbottens

13

..

..

330

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

149

4 930

2,4

10 040

49 500

2,4

Götalands mellanbygder

93

3 910

4,5

4 630

18 100

4,4

Götalands norra slättbygder

436

5 030

1,4

58 280

292 900

1,4

Svealands slättbygder

531

4 120

1,8

54 560

225 000

2,4

Götalands skogsbygder

256

4 100

2,9

26 870

110 000

3,9

Mellersta Sveriges skogsbygder

153

4 040

2,8

14 580

58 800

3,8

Nedre Norrland

55

3 370

5,1

2 730

9 100

8,0

Övre Norrland

39

3 010

5,7

1 150

3 500

7,5

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2016

1 712

4 440

0,9

172 870

767 900

1,1

2015

1 718

4 610

1,1

161 420

744 700

1,2

2014

1 693

4 170

1,0

159 570

665 900

1,1

2013

1 926

4 370

1,0

195 010

851 500

1,0

2012

1 841

3 820

1,3

191 310

731 200

1,4

2011

1 810

3 940

1,1

175 560

692 000

1,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

4 180

.

176 570

737 100

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2011–2015 redovisas slutlig statistik.