Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2016

JO 19 SM 1602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Höstrågvete. Skörd 2016. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

7. Winter triticale. Harvest in 2016. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

340

..

..

Uppsala

23

5 200

7,8

1 030

5 400

7,8

Södermanlands

39

4 790

4,6

1 900

9 100

4,6

Östergötlands

62

5 990

2,2

4 390

26 200

3,3

Jönköpings

13

..

..

510

..

..

Kronobergs

10

..

..

460

..

..

Kalmar

58

6 070

3,8

3 330

20 200

3,8

Gotlands

38

5 160

4,3

1 190

6 200

4,3

Blekinge

26

5 040

4,9

580

2 900

4,9

Skåne

89

5 730

2,7

5 250

30 100

3,3

Hallands

31

5 480

3,7

2 170

11 900

3,7

Västra Götalands

88

4 790

3,5

4 760

22 800

3,5

Värmlands

5

..

..

140

..

..

Örebro

15

..

..

730

..

..

Västmanlands

9

..

..

400

..

..

Dalarnas

3

..

..

150

..

..

Gävleborgs

3

..

..

90

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

60

5 780

2,5

3 280

18 900

3,4

Götalands mellanbygder

126

5 860

2,3

6 020

35 300

2,7

Götalands norra slättbygder

109

5 340

2,9

6 090

32 500

2,9

Svealands slättbygder

93

4 990

3,2

4 250

21 200

3,2

Götalands skogsbygder

111

5 040

3,2

6 230

31 400

3,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

19

..

..

1 480

..

..

Nedre Norrland

2

..

..

30

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2016

520

5 370

1,3

27 420

147 200

1,4

2015

697

6 010

0,9

38 530

231 300

0,9

2014

690

5 930

1,0

38 170

226 400

1,0

2013

451

4 880

1,4

22 910

111 700

1,5

2012

460

5 920

1,1

23 710

140 400

1,2

2011

476

4 460

1,8

24 020

107 200

1,9

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

5 440

.

29 470

163 400

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2011–2015 redovisas slutlig statistik. Åren 2011–2014 avser rågvete, som omfattar höstrågvete och vårrågvete.