Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2016

JO 19 SM 1602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Blandsäd. Skörd 2016. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

9. Mixed grain. Harvest in 2016. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

140

..

..

Uppsala

16

..

..

910

..

..

Södermanlands

16

..

..

640

..

..

Östergötlands

24

3 080

7,3

1 040

3 200

13,1

Jönköpings

21

3 680

5,4

1 030

3 600

16,6

Kronobergs

7

..

..

240

..

..

Kalmar

6

..

..

240

..

..

Gotlands

3

..

..

170

..

..

Blekinge

2

..

..

60

..

..

Skåne

12

..

..

620

..

..

Hallands

6

..

..

750

..

..

Västra Götalands

90

3 940

3,3

6 690

26 400

7,2

Värmlands

12

..

..

470

..

..

Örebro

12

..

..

510

..

..

Västmanlands

3

..

..

500

..

..

Dalarnas

8

..

..

280

..

..

Gävleborgs

9

..

..

290

..

..

Västernorrlands

6

..

..

140

..

..

Jämtlands

3

..

..

30

..

..

Västerbottens

15

..

..

270

..

..

Norrbottens

2

..

..

50

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

9

..

..

410

..

..

Götalands mellanbygder

12

..

..

710

..

..

Götalands norra slättbygder

79

3 940

4,1

4 470

17 600

8,8

Svealands slättbygder

54

3 500

5,1

2 820

9 900

13,4

Götalands skogsbygder

62

3 700

3,4

4 430

16 300

10,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

26

3 130

5,6

1 430

4 500

14,3

Nedre Norrland

16

..

..

350

..

..

Övre Norrland

17

..

..

330

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2016

275

3 720

2,2

15 150

56 200

5,3

2015

267

3 560

2,5

14 670

52 000

5,5

2014

252

3 180

2,8

15 470

48 900

6,4

2013

290

3 740

2,2

19 150

71 300

4,5

2012

287

2 980

3,5

17 910

53 400

5,5

2011

330

3 060

2,4

22 720

68 900

4,6

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

3 300

.

17 980

58 900

.


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2011–2015 redovisas slutlig statistik.