Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017

JO 19 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstvete. Skörd 2017. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

1. Winter wheat. Harvest in 2017. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

88

5 820

1,7

15 920

92 700

1,8

Uppsala

217

6 360

1,0

38 060

241 900

1,9

Södermanlands

167

6 310

1,1

29 210

184 400

1,1

Östergötlands

272

7 680

0,8

57 740

443 200

0,8

Jönköpings

31

6 310

4,4

1 970

12 400

5,6

Kronobergs

17

..

..

740

..

..

Kalmar

126

6 860

1,6

12 870

88 200

1,8

Gotlands

143

6 330

2,1

11 430

72 300

2,2

Blekinge

57

7 160

2,8

3 520

25 200

4,7

Skåne

480

8 520

0,5

103 490

881 200

0,5

Hallands

116

7 330

1,9

13 910

102 000

1,9

Västra Götalands

366

7 620

1,1

73 020

556 600

1,1

Värmlands

65

6 370

2,6

5 250

33 400

2,6

Örebro

128

7 020

1,2

15 800

110 900

1,2

Västmanlands

128

6 300

1,9

20 150

126 900

1,9

Dalarnas

48

5 530

4,1

3 170

17 500

4,1

Gävleborgs

31

5 120

6,7

1 180

6 000

6,7

Västernorrlands

6

..

..

100

..

..

Jämtlands

1

..

..

20

..

..

Västerbottens

-

..

..

10

..

..

Norrbottens

3

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

450

8 540

0,5

90 100

769 100

0,5

Götalands mellanbygder

404

7 260

1,0

46 790

339 500

1,1

Götalands norra slättbygder

538

7 790

0,7

118 540

923 000

0,7

Svealands slättbygder

766

6 370

0,6

120 760

769 400

0,8

Götalands skogsbygder

188

6 120

2,0

19 000

116 300

2,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

117

6 300

2,0

11 670

73 500

2,0

Nedre Norrland

24

4 080

6,9

620

2 500

7,4

Övre Norrland

3

..

..

20

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2017

2 490

7 370

0,4

407 530

3 003 100

0,4

2016

2 461

6 680

0,4

374 380

2 502 100

0,4

2015

2 435

7 570

0,4

394 450

2 984 800

0,4

2014

2 380

7 250

0,4

379 450

2 750 800

0,4

2013

1 779

6 310

0,6

208 890

1 319 000

0,7

2012

1 994

6 820

0,5

283 440

1 933 800

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2012–2016

.

6 930

0,2

328 120

2 298 100

0,2


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2012–2016 redovisas slutlig statistik.