Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017

JO 19 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Ärter. Skörd 2017. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

10. Peas. Harvest in 2017. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

43

2 850

2,9

1 390

4 000

3,2

Uppsala

123

3 280

1,5

4 720

15 500

1,5

Södermanlands

57

2 640

3,2

1 530

4 000

3,2

Östergötlands

103

3 890

2,4

4 510

17 500

2,4

Jönköpings

6

..

..

90

..

..

Kronobergs

-

..

..

10

..

..

Kalmar

28

3 650

4,5

530

1 900

4,5

Gotlands

75

3 790

2,4

2 320

8 800

3,5

Blekinge

1

..

..

30

..

..

Skåne

67

4 120

3,6

2 420

10 000

4,3

Hallands

12

..

..

250

..

..

Västra Götalands

52

3 530

4,4

1 960

6 900

7,3

Värmlands

17

..

..

400

..

..

Örebro

46

3 320

2,9

1 240

4 100

3,0

Västmanlands

56

3 170

2,8

2 060

6 500

2,8

Dalarnas

16

..

..

270

..

..

Gävleborgs

11

..

..

120

..

..

Västernorrlands

1

..

..

10

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

0

..

..

Norrbottens

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

59

4 010

5,0

1 840

7 400

5,6

Götalands mellanbygder

118

3 800

2,1

3 560

13 500

2,6

Götalands norra slättbygder

137

3 920

2,1

5 870

23 000

2,1

Svealands slättbygder

333

3 100

1,1

11 000

34 100

1,1

Götalands skogsbygder

21

2 740

10,7

570

1 600

18,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

41

2 820

4,0

980

2 800

4,3

Nedre Norrland

5

..

..

30

..

..

Övre Norrland

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2017

714

3 450

1,0

23 830

82 300

1,2

2016

810

3 680

0,9

25 170

92 700

1,0

2015

747

3 710

1,0

22 390

83 100

1,1

2014

461

3 220

1,1

14 450

46 500

1,2

2013

379

3 340

1,4

12 210

40 800

1,5

2012

399

2 730

2,9

12 850

35 100

2,9

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2012–2016

.

3 340

0,7

17 410

52 600

0,8


Anm. Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) För åren 2012–2016 redovisas slutlig statistik.