Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017

JO 19 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Åkerbönor. Skörd 2017. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

11. Field beans. Harvest in 2017. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

130

..

..

Uppsala

13

..

..

740

..

..

Södermanlands

20

2 590

5,5

980

2 500

5,8

Östergötlands

79

3 510

4,7

4 760

16 700

5,1

Jönköpings

2

..

..

80

..

..

Kronobergs

4

..

..

30

..

..

Kalmar

12

..

..

380

..

..

Gotlands

14

..

..

570

..

..

Blekinge

12

..

..

210

..

..

Skåne

71

4 640

2,6

4 070

18 900

3,3

Hallands

65

4 000

3,9

2 660

10 600

3,9

Västra Götalands

170

3 540

3,2

12 390

43 900

3,3

Värmlands

18

..

..

1 320

..

..

Örebro

16

..

..

860

..

..

Västmanlands

20

2 610

7,7

1 320

3 500

9,5

Dalarnas

1

..

..

10

..

..

Gävleborgs

1

..

..

20

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

102

4 420

2,6

5 280

23 400

2,6

Götalands mellanbygder

50

3 900

4,4

1 780

6 900

5,8

Götalands norra slättbygder

214

3 550

2,8

15 060

53 500

2,9

Svealands slättbygder

85

2 630

4,6

5 130

13 500

4,6

Götalands skogsbygder

53

3 500

6,3

2 520

8 800

6,9

Mellersta Sveriges skogsbygder

17

..

..

790

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2017

521

3 570

1,8

30 520

108 900

1,9

2016

554

3 520

1,3

29 540

103 900

1,5

2015

455

3 960

1,7

25 010

99 100

1,8

2014

332

3 240

2,0

18 840

61 100

2,2

2013

316

3 510

1,3

17 460

61 300

1,3

2012

304

3 240

3,2

17 930

58 200

3,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2012–2016

.

3 490

0,9

21 760

65 100

0,9


Anm. Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) För åren 2012–2016 redovisas slutlig statistik.