Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017

JO 19 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Höstraps. Skörd 2017 Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

12. Winter rape. Harvest in 2017. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

45

3 120

3,0

2 470

7 700

3,0

Uppsala

102

3 400

1,4

4 170

14 200

1,4

Södermanlands

94

3 480

1,2

4 730

16 500

1,3

Östergötlands

194

3 180

1,6

12 340

39 200

1,6

Jönköpings

14

..

..

390

..

..

Kronobergs

7

..

..

130

..

..

Kalmar

97

3 210

1,4

4 700

15 100

1,4

Gotlands

106

2 890

2,7

5 340

15 400

2,7

Blekinge

35

3 530

3,8

1 140

4 000

3,8

Skåne

433

3 510

0,7

48 140

168 900

0,7

Hallands

75

3 730

1,8

3 880

14 400

1,8

Västra Götalands

208

3 630

1,2

12 410

45 100

1,1

Värmlands

11

..

..

260

..

..

Örebro

67

3 790

1,5

2 580

9 800

1,5

Västmanlands

55

3 270

2,2

2 070

6 800

2,2

Dalarnas

21

2 960

3,6

590

1 700

3,6

Gävleborgs

4

..

..

150

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

383

3 590

0,7

38 900

139 700

0,7

Götalands mellanbygder

320

3 200

1,3

22 000

70 500

1,3

Götalands norra slättbygder

355

3 410

1,1

22 610

77 200

1,1

Svealands slättbygder

365

3 420

0,8

16 000

54 700

0,8

Götalands skogsbygder

93

3 080

2,7

4 040

12 400

2,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

52

3 420

2,8

1 930

6 600

3,1

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2017

1 568

3 430

0,5

105 480

361 300

0,5

2016

1 400

3 000

0,6

83 390

250 200

0,6

2015

1 341

3 940

0,4

88 160

347 300

0,4

2014

1 202

3 730

0,4

79 600

296 600

0,4

2013

989

3 230

0,8

71 560

231 400

0,8

2012

1 023

3 700

0,7

61 780

228 800

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2012–2016

.

3 520

0,3

76 900

225 100

0,3


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 2012–2016 redovisas slutlig statistik.