Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017

JO 19 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Vårraps. Skörd 2017. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

13. Spring rape. Harvest in 2017. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

19

..

..

780

..

..

Uppsala

37

1 920

4,0

1 210

2 300

4,0

Södermanlands

15

..

..

580

..

..

Östergötlands

12

..

..

580

..

..

Jönköpings

2

..

..

60

..

..

Kronobergs

4

..

..

70

..

..

Kalmar

5

..

..

100

..

..

Gotlands

13

..

..

530

..

..

Blekinge

-

..

..

30

..

..

Skåne

6

..

..

240

..

..

Hallands

4

..

..

150

..

..

Västra Götalands

10

..

..

560

..

..

Värmlands

7

..

..

210

..

..

Örebro

17

..

..

550

..

..

Västmanlands

20

2 100

5,8

900

1 900

5,8

Dalarnas

3

..

..

40

..

..

Gävleborgs

1

..

..

30

..

..

Västernorrlands

1

..

..

0

..

..

Jämtlands

-

..

..

10

..

..

Västerbottens

2

..

..

0

..

..

Norrbottens

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7

..

..

280

..

..

Götalands mellanbygder

18

..

..

650

..

..

Götalands norra slättbygder

16

..

..

880

..

..

Svealands slättbygder

113

1 910

2,7

4 190

8 000

2,7

Götalands skogsbygder

14

..

..

450

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

6

..

..

140

..

..

Nedre Norrland

2

..

..

30

..

..

Övre Norrland

2

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2017

178

1 930

2,2

6 630

12 800

2,2

2016

233

2 090

1,5

7 420

15 500

1,6

2015

145

2 040

2,9

4 500

9 200

2,9

2014

416

1 820

1,4

14 320

26 100

1,4

2013

977

1 890

0,8

50 860

96 100

0,8

2012

879

1 960

0,8

45 320

89 000

0,8

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2012–2016

.

1 960

0,7

24 480

29 800

0,8


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 2012–2016 redovisas slutlig statistik.