Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017

JO 19 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Vårrybs. Skörd 2017. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

15. Spring turnip rape. Harvest in 2017. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

20

..

..

Uppsala

2

..

..

90

..

..

Södermanlands

-

..

..

10

..

..

Östergötlands

3

..

..

40

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

1

..

..

20

..

..

Kalmar

-

..

..

10

..

..

Gotlands

-

-

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

-

..

..

10

..

..

Hallands

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands

-

..

..

10

..

..

Värmlands

2

..

..

80

..

..

Örebro

-

-

-

-

-

-

Västmanlands

-

..

..

20

..

..

Dalarnas

8

..

..

160

..

..

Gävleborgs

28

1 540

2,8

430

700

2,8

Västernorrlands

2

..

..

90

..

..

Jämtlands

1

..

..

0

..

..

Västerbottens

3

..

..

70

..

..

Norrbottens

4

..

..

80

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

-

-

-

-

-

-

Götalands mellanbygder

-

..

..

10

..

..

Götalands norra slättbygder

3

..

..

30

..

..

Svealands slättbygder

4

..

..

160

..

..

Götalands skogsbygder

1

..

..

20

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

11

..

..

240

..

..

Nedre Norrland

29

1 330

3,9

530

700

3,9

Övre Norrland

7

..

..

150

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2017

55

1 410

4,8

1 150

1 600

4,8

2016

41

1 220

4,0

1 090

1 300

4,0

2015

42

1 240

6,1

980

1 200

6,1

2014

44

1 070

5,6

1 280

1 400

5,6

2013

88

1 370

4,3

2 740

3 700

4,3

2012

65

1 370

4,7

2 060

2 800

4,8

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2012–2016

.

1 250

2,2

1 630

1 500

2,2


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 2012–2016 redovisas slutlig statistik.