Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017

JO 19 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Oljelin. Skörd 2017. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

16. Oil flax. Harvest in 2017. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

7

..

..

280

..

..

Uppsala

14

..

..

500

..

..

Södermanlands

8

..

..

460

..

..

Östergötlands

50

1 960

3,9

2 110

4 100

3,9

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

4

..

..

90

..

..

Gotlands

-

..

..

0

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

9

..

..

320

..

..

Hallands

1

..

..

20

..

..

Västra Götalands

8

..

..

360

..

..

Värmlands

1

..

..

20

..

..

Örebro

9

..

..

200

..

..

Västmanlands

3

..

..

170

..

..

Dalarnas

-

..

..

0

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

1

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8

..

..

240

..

..

Götalands mellanbygder

5

..

..

170

..

..

Götalands norra slättbygder

54

1 970

3,7

2 330

4 600

3,7

Svealands slättbygder

40

1 390

3,5

1 550

2 200

3,5

Götalands skogsbygder

1

..

..

20

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

6

..

..

210

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

1

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2017

115

1 690

3,0

4 540

7 700

3,0

2016

213

1 990

1,3

8 400

16 800

1,2

2015

187

1 960

1,3

7 100

13 900

1,3

2014

155

1 680

2,2

6 560

11 000

2,2

2013

113

1 990

1,4

4 840

9 600

1,4

2012

161

1 410

3,1

8 800

12 400

3,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2012–2016

.

1 810

0,9

7 140

10 300

0,9


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 2012–2016 redovisas slutlig statistik.