Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017

JO 19 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Spannmål. Obärgad areal 2017. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen

17. Cereals. Area not harvested in 2017. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the crop area

Område

Höstvete

Obärgad areal

 

Vårvete

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,8

0,4

130

47,4

 

..

..

..

..

Uppsala

0,0

0,0

0

38,0

 

4,9

1,5

450

30,4

Södermanlands

0,0

0,0

0

69,8

 

2,1

1,3

70

61,0

Östergötlands

0,3

0,1

180

47,2

 

0,3

0,2

10

76,0

Jönköpings

1,8

1,2

40

67,5

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

0,0

..

0

..

Kalmar

1,9

0,5

250

28,3

 

5,0

1,8

60

37,6

Gotlands

0,2

0,0

20

25,3

 

1,1

0,5

50

48,6

Blekinge

2,8

1,7

100

61,8

 

0,0

..

0

..

Skåne

0,1

0,0

100

34,2

 

4,7

1,9

310

39,4

Hallands

0,2

0,1

30

62,6

 

1,2

0,5

30

42,8

Västra Götalands

0,1

0,0

50

34,1

 

3,9

1,3

380

33,0

Värmlands

0,6

0,2

30

39,4

 

0,9

0,5

30

58,2

Örebro

0,0

0,0

10

83,7

 

2,2

1,2

140

54,5

Västmanlands

0,1

0,0

10

71,9

 

0,6

0,2

30

28,2

Dalarnas

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Gävleborgs

11,3

3,8

130

33,8

 

25,1

3,3

680

13,4

Västernorrlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,1

0,0

50

40,9

 

1,9

1,0

120

54,0

Götalands mellanbygder

0,7

0,2

330

28,6

 

3,4

1,3

290

37,8

Götalands norra slättbygder

0,1

0,1

160

43,1

 

1,3

1,1

110

84,6

Svealands slättbygder

0,1

0,0

140

40,2

 

2,4

0,6

660

23,8

Götalands skogsbygder

1,5

0,4

290

26,3

 

5,4

1,6

310

29,2

Mell. Sveriges skogsbygder

0,5

0,3

60

52,2

 

6,5

2,3

290

34,5

Nedre Norrland

26,1

4,1

160

16,3

 

19,3

2,5

550

13,3

Övre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

0,3

0,0

1 190

13,4

 

3,9

0,4

2 490

11,1

2016

0,1

0,0

300

28,0

 

0,5

0,1

350

31,4

2015

0,0

..

190

24,3

 

0,4

..

240

21,1

2014

0,1

..

250

27,1

 

0,1

..

60

47,8

2013

0,2

..

500

29,9

 

0,1

..

150

44,3

2012

0,2

..

540

18,6

 

3,5

..

2 920

12,2


 

Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

17 forts. Spannmål. Obärgad areal 2017. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen

17 cont. Cereals. Area not harvested in 2017. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the crop area

Område

Råg

Obärgad areal

 

Höstkorn

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Östergötlands

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

 

0,0

..

0

..

Gotlands

2,9

2,6

20

89,2

 

0,0

..

0

..

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

0,0

0,0

0

87,7

 

0,0

0,0

0

87,5

Hallands

..

..

..

..

 

0,6

0,5

10

82,6

Västra Götalands

4,0

2,8

190

68,8

 

0,0

..

0

..

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

..

0

..

 

0,2

0,1

10

85,2

Götalands mellanbygder

0,4

0,3

30

83,3

 

0,1

0,1

10

52,1

Götalands norra slättbygder

2,1

1,9

130

88,0

 

0,0

..

0

..

Svealands slättbygder

0,1

0,0

0

32,3

 

0,0

..

0

..

Götalands skogsbygder

5,0

4,5

60

89,9

 

2,2

1,5

30

70,6

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

1,0

0,6

220

60,9

 

0,2

0,1

40

44,9

2016

0,5

0,2

80

38,2

 

0,1

0,1

30

80,1

2015

0,2

..

50

40,9

 

1,7

..

270

54,2

2014

0,3

..

80

40,5

 

0,2

..

20

93,1

2013

0,2

..

50

35,5

 

0,1

..

20

80,5

2012

0,4

..

100

31,7

 

0,0

..

0

0,0


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

17 forts. Spannmål. Obärgad areal 2017. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen

17 cont. Cereals. Area not harvested in 2017. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the crop area

Område

Vårkorn

Obärgad areal

 

Havre

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,8

0,3

70

39,9

 

5,9

2,8

160

47,2

Uppsala

1,8

0,9

500

51,2

 

1,4

0,9

90

63,0

Södermanlands

1,0

0,5

140

52,9

 

4,5

2,5

240

56,5

Östergötlands

0,4

0,2

50

49,7

 

1,1

0,9

80

86,3

Jönköpings

2,2

1,1

140

48,7

 

3,8

1,5

170

38,2

Kronobergs

7,2

1,9

220

27,4

 

7,6

2,4

200

31,6

Kalmar

5,1

1,8

390

35,2

 

10,4

4,7

260

45,8

Gotlands

1,0

0,3

100

34,0

 

34,9

21,0

350

61,5

Blekinge

6,0

2,4

180

39,6

 

..

..

..

..

Skåne

0,4

0,1

290

27,8

 

1,8

0,6

130

31,0

Hallands

1,0

0,3

170

30,2

 

1,5

0,4

90

29,3

Västra Götalands

1,0

0,6

420

62,6

 

1,0

0,4

590

38,4

Värmlands

4,2

2,4

330

57,3

 

2,9

0,9

340

31,1

Örebro

1,0

0,5

140

48,7

 

0,4

0,3

50

69,7

Västmanlands

0,2

0,1

40

70,4

 

0,0

0,0

0

32,7

Dalarnas

1,8

1,1

110

62,0

 

0,7

0,7

30

99,1

Gävleborgs

20,8

3,6

1 660

17,6

 

19,7

6,9

560

36,6

Västernorrlands

22,4

3,8

590

17,0

 

..

..

..

..

Jämtlands

7,5

0,8

150

11,1

 

..

..

..

..

Västerbottens

42,0

3,8

2 960

9,2

 

63,5

11,4

540

17,7

Norrbottens

48,8

4,1

1 460

8,4

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,4

0,1

210

26,4

 

1,4

0,4

130

26,3

Götalands mellanbygder

1,4

0,3

500

22,8

 

11,1

7,4

450

66,9

Götalands norra slättbygder

0,3

0,1

140

44,7

 

0,5

0,3

250

62,3

Svealands slättbygder

1,1

0,4

990

33,8

 

1,3

0,4

590

29,7

Götalands skogsbygder

3,5

1,0

1 070

27,0

 

4,4

0,9

1 070

21,0

Mell. Sveriges skogsbygder

2,9

0,9

400

31,7

 

2,3

1,2

330

49,9

Nedre Norrland

19,0

2,5

2 380

13,4

 

23,3

5,2

530

24,9

Övre Norrland

43,7

3,0

4 410

6,9

 

67,6

7,0

940

10,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

3,6

0,2

10 470

6,8

 

2,9

0,4

4 300

12,3

2016

0,5

0,1

1 570

17,4

 

0,4

0,1

700

21,9

2015

1,0

..

3 020

15,2

 

1,0

..

1 670

24,0

2014

0,3

..

1 020

24,4

 

0,8

..

1 230

20,9

2013

0,2

..

920

21,1

 

0,6

..

1 230

34,9

2012

4,1

..

14 770

7,5

 

5,9

..

11 380

8,9


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

17 forts. Spannmål. Obärgad areal 2017. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen

17 cont. Cereals. Area not harvested in 2017. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the crop area

Område

Höstrågvete

Obärgad areal

 

Vårrågvete

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Södermanlands

0,4

0,2

10

63,3

 

..

..

..

..

Östergötlands

1,8

1,0

80

55,4

 

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

4,5

1,9

120

42,5

 

..

..

..

..

Gotlands

0,0

..

0

..

 

-

-

-

-

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Hallands

0,5

0,2

10

38,9

 

..

..

..

..

Västra Götalands

0,1

0,0

10

26,8

 

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,2

0,1

10

46,3

 

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

2,4

1,0

110

40,2

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

1,4

0,8

80

55,5

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

0,2

0,1

10

62,7

 

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

0,6

0,2

30

26,3

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

1,4

0,8

20

59,4

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

1,1

0,3

270

24,8

 

8,7

2,4

160

26,9

2016

0,6

0,4

170

69,1

 

0,0

0,0

0

30,4

2015

0,2

..

70

36,8

 

0,0

..

0

0,0

2014

0,3

..

100

26,9

 

..

..

..

..

2013

0,2

..

40

52,5

 

..

..

..

..

2012

0,9

..

220

21,6

 

..

..

..

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej. 

 

 

 

 

17 forts. Spannmål. Obärgad areal 2017. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen

17 cont. Cereals. Area not harvested in 2017. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the crop area

Område

Blandsäd

Obärgad areal

 

Spannmåltotalt1)

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

1,3

0,3

380

26,7

Uppsala

..

..

..

..

 

1,2

0,4

1 050

32,0

Södermanlands

..

..

..

..

 

0,8

0,3

460

37,6

Östergötlands

..

..

..

..

 

0,5

0,2

470

30,2

Jönköpings

..

..

..

..

 

2,7

0,8

410

29,5

Kronobergs

..

..

..

..

 

6,6

1,3

530

19,8

Kalmar

..

..

..

..

 

4,2

0,7

1 300

18,3

Gotlands

..

..

..

..

 

1,6

0,9

540

57,6

Blekinge

..

..

..

..

 

3,4

1,4

310

40,8

Skåne

..

..

..

..

 

0,4

0,1

850

20,5

Hallands

..

..

..

..

 

0,8

0,2

340

21,8

Västra Götalands

0,4

0,2

20

46,2

 

0,8

0,2

1 660

23,6

Värmlands

..

..

..

..

 

2,6

0,9

780

35,7

Örebro

..

..

..

..

 

0,7

0,3

360

35,1

Västmanlands

..

..

..

..

 

0,1

0,1

80

41,8

Dalarnas

..

..

..

..

 

1,4

0,7

250

46,6

Gävleborgs

..

..

..

..

 

19,9

2,8

3 030

14,1

Västernorrlands

..

..

..

..

 

20,9

2,8

740

13,9

Jämtlands

..

..

..

..

 

7,2

0,8

160

11,0

Västerbottens

..

..

..

..

 

45,5

3,5

3 750

7,9

Norrbottens

..

..

..

..

 

51,0

3,6

1 870

7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

 

0,3

0,1

530

21,8

Götalands mellanbygder

..

..

..

..

 

1,5

0,3

1 780

22,0

Götalands norra slättbygder

0,3

0,1

10

27,5

 

0,4

0,1

870

27,7

Svealands slättbygder

1,3

0,6

20

46,5

 

0,8

0,2

2 420

19,7

Götalands skogsbygder

5,0

2,3

220

46,1

 

3,5

0,5

3 200

13,4

Mell. Sveriges skogsbygder

3,7

1,6

40

47,0

 

2,4

0,5

1 150

22,6

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

20,2

2,2

3 780

11,2

Övre Norrland

60,9

4,5

220

13,9

 

47,1

2,7

5 650

5,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

5,9

1,3

710

21,8

 

2,0

0,1

19 850

5,3

2016

0,7

0,2

110

21,5

 

0,3

0,0

3 310

11,4

2015

3,5

..

520

31,7

 

0,6

..

6 040

10,8

2014

2,2

..

330

36,0

 

0,3

..

3 090

12,7

2013

1,5

..

280

60,0

 

0,3

..

3 190

19,7

2012

8,3

..

1 500

20,5

 

3,2

..

31 430

5,2


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

1) Exklusive majs.