Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017

JO 19 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Ärter och åkerbönor. Obärgad areal 2017. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen

18. Peas and field beans. Area not harvested in 2017. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the crop area

 

Område

Ärter

Obärgad areal

 

Åkerbönor

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3,7

1,7

50

45,5

 

..

..

..

..

Uppsala

0,9

0,6

40

66,4

 

..

..

..

..

Södermanlands

2,2

1,2

30

53,2

 

3,4

1,6

30

45,5

Östergötlands

2,0

1,1

90

52,2

 

3,8

1,7

180

44,5

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Gotlands

1,8

0,7

40

39,0

 

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

7,3

2,4

180

33,2

 

0,0

0,0

0

43,1

Hallands

..

..

..

..

 

2,2

1,7

60

74,2

Västra Götalands

2,8

2,0

50

71,3

 

1,6

1,0

200

62,0

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

4,2

1,7

50

41,1

 

..

..

..

..

Västmanlands

1,5

1,0

30

64,4

 

6,2

5,6

80

91,2

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

9,3

3,7

170

39,6

 

1,1

1,0

60

90,1

Götalands mellanbygder

2,6

0,6

90

22,4

 

3,5

1,6

60

45,4

Götalands norra slättbygder

1,2

0,8

70

68,3

 

2,5

1,0

380

39,0

Svealands slättbygder

2,1

0,5

240

21,3

 

5,5

2,0

280

35,4

Götalands skogsbygder

16,4

6,6

90

43,9

 

1,1

0,6

30

54,9

Mell. Sveriges skogsbygder

8,8

2,3

90

26,8

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Övre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

3,5

0,5

830

14,8

 

2,6

0,6

810

22,8

2016

1,3

0,4

340

26,8

 

0,5

0,3

150

66,4

2015

2,8

..

620

13,9

 

0,2

..

60

49,5

2014

1,8

..

260

20,9

 

0,4

..

80

47,2

2013

0,8

..

90

38,0

 

0,2

..

30

93,9

2012

12,0

..

1 540

10,4

 

7,2

..

1 290

19,9


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.