Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017

JO 19 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Oljeväxter. Obärgad areal 2017. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen

19. Oilseed crops. Area not harvested in 2017. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the crop area

 

Område

Höstraps

Obärgad areal

 

Vårraps

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2,0

0,4

50

20,2

 

..

..

..

..

Uppsala

0,7

0,4

30

55,4

 

7,3

2,1

90

29,5

Södermanlands

0,3

0,1

10

23,2

 

..

..

..

..

Östergötlands

0,6

0,3

80

42,4

 

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

0,6

0,4

30

63,3

 

..

..

..

..

Gotlands

0,2

0,0

10

16,5

 

..

..

..

..

Blekinge

0,6

0,4

10

63,4

 

..

..

..

..

Skåne

0,0

0,0

20

26,7

 

..

..

..

..

Hallands

0,0

0,0

0

28,8

 

..

..

..

..

Västra Götalands

0,0

0,0

0

37,0

 

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

0,9

0,5

20

51,1

 

..

..

..

..

Västmanlands

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Dalarnas

2,1

1,4

10

68,0

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

0,0

10

54,5

 

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,1

0,0

30

30,2

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,4

0,2

80

40,8

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

0,7

0,1

110

18,9

 

5,9

1,4

250

24,2

Götalands skogsbygder

1,6

0,8

70

50,9

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

1,6

0,7

30

45,3

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

0,3

0,1

320

16,6

 

6,0

1,1

400

18,4

2016

0,6

0,1

470

19,9

 

4,8

1,0

350

20,0

2015

0,2

..

160

14,7

 

3,6

..

160

27,8

2014

0,5

..

370

19,7

 

2,0

..

290

18,3

2013

1,3

..

950

16,2

 

1,0

..

520

20,5

2012

0,5

..

320

30,2

 

1,7

..

780

12,1


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

19 forts. Oljeväxter. Obärgad areal 2017. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen

19 cont. Oilseed crops. Area not harvested in 2017. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the crop area

Område

Höstrybs

Obärgad areal

 

Vårrybs

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Blekinge

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Skåne

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Hallands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västra Götalands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Värmlands

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

5,0

1,4

20

28,4

Västernorrlands

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Götalands mellanbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

2,6

2,1

20

79,8

 

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

15,1

2,1

80

13,6

Övre Norrland

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

2,2

1,8

20

80,1

 

14,8

2,0

170

13,3

2016

1,7

0,4

20

25,7

 

4,0

1,2

40

29,8

2015

2,0

..

20

27,3

 

3,4

..

30

67,2

2014

0,8

..

10

26,2

 

9,4

..

120

24,7

2013

..

..

..

..

 

0,1

..

0

80,5

2012

0

..

0

83,0

 

4,2

..

90

21,8


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

19 forts. Oljeväxter. Obärgad areal 2017. Preliminär statistik

Procent och hektar av grödarealen

19 cont. Oilseed crops. Area not harvested in 2017. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the crop area

Område

Raps och rybs 1)

Obärgad areal

 

Oljelin

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3,7

1,3

120

32,8

 

..

..

..

..

Uppsala

2,3

0,6

130

25,1

 

..

..

..

..

Södermanlands

1,1

0,4

60

47,3

 

..

..

..

..

Östergötlands

0,7

0,3

90

35,7

 

5,0

2,6

110

51,7

Jönköpings

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Kalmar

0,7

0,4

30

59,6

 

..

..

..

..

Gotlands

0,9

0,2

50

42,3

 

..

..

..

..

Blekinge

0,5

0,4

10

63,4

 

-

-

-

-

Skåne

0,1

0,0

50

25,9

 

..

..

..

..

Hallands

0,0

0,0

0

28,8

 

..

..

..

..

Västra Götalands

0,0

0,0

0

37,0

 

..

..

..

..

Värmlands

3,3

1,3

20

38,9

 

..

..

..

..

Örebro

1,5

0,7

50

47,2

 

..

..

..

..

Västmanlands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

1,5

1,0

10

68,7

 

..

..

..

..

Gävleborgs

7,4

1,5

50

27,8

 

-

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,1

0,0

30

38,6

 

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,3

0,1

80

29,4

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,4

0,2

100

34,7

 

4,8

2,4

110

50,1

Svealands slättbygder

1,8

0,3

380

17,5

 

5,2

1,4

80

27,3

Götalands skogsbygder

2,1

0,8

90

38,3

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

1,3

0,6

30

45,2

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

19,6

3,3

110

17,1

 

-

-

-

-

Övre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

0,8

0,1

910

10,3

 

7,8

1,7

350

21,6

2016

1,0

0,1

880

13,7

 

1,1

0,5

90

44,7

2015

0,4

..

370

14,9

 

0,2

..

10

31,3

2014

0,8

..

780

12,2

 

1,3

..

80

44,2

2013

1,2

..

1 490

12,6

 

0,2

..

10

94,9

2012

1,3

..

1 180

11,4

 

12,5

..

1 100

14,7


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.
1) Omfattar obärgade arealer av höstraps, vårraps, höstrybs och vårrybs.