Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017

JO 19 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Vårvete. Skörd 2017. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

2. Spring wheat. Harvest in 2017. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

19

..

..

1 100

..

..

Uppsala

110

4 750

2,4

9 180

43 600

2,5

Södermanlands

62

4 230

2,9

3 550

15 000

3,0

Östergötlands

44

5 020

4,3

2 700

13 500

4,3

Jönköpings

15

..

..

470

..

..

Kronobergs

21

4 570

2,9

760

3 500

2,7

Kalmar

37

4 740

5,1

1 240

5 900

12,1

Gotlands

88

4 240

2,7

5 030

21 400

3,0

Blekinge

22

6 770

3,0

1 020

6 900

3,0

Skåne

97

5 500

2,7

6 670

36 700

2,7

Hallands

47

4 720

3,6

2 560

12 100

6,1

Västra Götalands

139

4 090

3,0

9 580

39 200

3,1

Värmlands

52

4 010

3,4

3 620

14 500

3,4

Örebro

84

5 150

2,2

6 410

33 000

2,3

Västmanlands

78

4 970

2,6

5 220

26 000

7,7

Dalarnas

42

4 090

3,9

2 290

9 400

3,9

Gävleborgs

62

3 350

5,2

2 700

9 000

5,4

Västernorrlands

12

..

..

340

..

..

Jämtlands

2

..

..

10

..

..

Västerbottens

3

..

..

60

..

..

Norrbottens

2

..

..

70

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

99

5 700

1,9

6 490

37 000

2,0

Götalands mellanbygder

165

4 800

2,4

8 570

41 100

3,5

Götalands norra slättbygder

121

4 680

3,1

8 610

40 300

3,1

Svealands slättbygder

383

4 750

1,2

27 670

131 300

2,1

Götalands skogsbygder

115

3 750

3,1

5 700

21 400

3,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

82

4 040

3,6

4 470

18 000

3,7

Nedre Norrland

68

3 510

4,1

2 850

10 000

4,6

Övre Norrland

5

..

..

140

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2017

1 038

4 600

0,9

64 370

296 100

1,2

2016

1 193

4 540

0,8

74 770

339 500

0,9

2015

1 016

5 000

0,9

63 100

315 600

1,0

2014

1 094

4 530

0,9

74 030

335 600

0,9

2013

1 485

4 800

0,6

114 440

549 600

0,7

2012

1 172

4 290

1,0

82 930

355 500

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2012–2016

.

4 630

0,4

81 850

379 200

0,4


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2012–2016 redovisas slutlig statistik.