Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017

JO 19 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2017. Preliminär statistik

Procent och hektar av preliminär grödareal

20. Cereals. Area harvested as green fodder in 2017. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the preliminary crop area

 

Område

Höstvete

Grönfoderareal1)

 

Vårvete

Grönfoderareal1)

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,9

0,8

140

90,6

 

1,3

0,4

10

32,6

Uppsala

1,6

1,6

630

95,8

 

0,7

0,5

70

69,0

Södermanlands

0,0

..

0

..

 

1,9

1,0

70

50,8

Östergötlands

0,0

0,0

0

19,8

 

0,2

0,1

0

34,4

Jönköpings

5,5

2,3

110

41,5

 

23,4

8,9

140

38,2

Kronobergs

..

..

..

..

 

1,3

0,6

10

45,5

Kalmar

1,1

0,8

150

67,4

 

24,1

8,7

390

36,3

Gotlands

0,5

0,4

50

89,0

 

2,5

1,5

130

60,5

Blekinge

5,9

3,7

220

61,8

 

0,5

0,2

10

39,7

Skåne

0,1

0,1

110

49,2

 

0,2

0,2

20

75,5

Hallands

0,5

0,4

60

95,7

 

7,9

4,7

220

59,7

Västra Götalands

0,0

0,0

0

93,2

 

1,5

0,9

150

58,6

Värmlands

0,0

..

0

..

 

0,4

0,1

10

19,1

Örebro

0,0

..

0

..

 

0,6

0,3

40

62,6

Västmanlands

0,0

..

0

..

 

7,3

6,3

410

86,1

Dalarnas

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Gävleborgs

0,0

..

0

..

 

3,4

1,3

90

38,2

Västernorrlands

..

..

..

..

 

40,9

6,1

230

14,9

Jämtlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,1

0,0

70

56,3

 

1,3

0,6

90

42,4

Götalands mellanbygder

0,7

0,3

320

51,4

 

5,9

2,4

540

39,9

Götalands norra slättbygder

0,0

0,0

10

65,0

 

0,5

0,5

40

92,3

Svealands slättbygder

0,6

0,5

780

82,9

 

2,3

1,5

650

66,6

Götalands skogsbygder

1,9

0,8

360

41,1

 

6,7

2,1

410

32,1

Mell. Sveriges skogsbygder

0,0

..

0

..

 

0,8

0,3

30

37,0

Nedre Norrland

11,3

2,6

80

23,4

 

10,5

1,9

340

18,5

Övre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

0,4

0,2

1 580

42,4

 

3,6

0,8

2 400

21,7

2016

0,2

0,1

620

30,6

 

1,9

0,4

1 420

19,0

2015

0,1

..

570

19,2

 

2,5

..

1 610

19,4

2014

0,1

..

450

26,0

 

1,7

..

1 250

17,6

2013

0,5

..

970

21,0

 

1,6

..

1 910

12,2

2012

0,0

..

130

34,6

 

2,2

..

1 880

11,6


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

20 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2017. Preliminär statistik

Procent och hektar av preliminär grödareal

20 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2017. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the preliminary crop area

 

Område

Råg

Grönfoderareal 1)

 

Höstkorn

Grönfoderareal 1)

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Östergötlands

0,0

..

0

..

 

1,0

0,8

20

87,3

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

 

2,6

2,0

70

80,0

Gotlands

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

1,7

0,7

180

42,6

 

0,4

0,1

20

33,3

Hallands

..

..

..

..

 

0,0

..

0

..

Västra Götalands

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1,9

0,8

90

42,1

 

0,0

..

0

..

Götalands mellanbygder

0,2

0,1

20

58,1

 

1,0

0,7

90

67,1

Götalands norra slättbygder

0,0

..

0

..

 

0,5

0,4

20

88,0

Svealands slättbygder

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Götalands skogsbygder

9,1

6,0

120

66,3

 

0,0

..

0

..

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

1,0

0,4

220

37,3

 

0,6

0,3

120

57,7

2016

0,3

0,2

50

57,2

 

0,5

0,2

90

43,3

2015

0,5

..

120

26,3

 

0,9

..

140

42,6

2014

0,8

..

220

27,6

 

0,0

..

10

25,2

2013

0,4

..

110

47,8

 

0,9

..

120

36,5

2012

0,1

..

20

97,4

 

0,0

..

0

0,0


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

20 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2017. Preliminär statistik

Procent och hektar av preliminär grödareal

20 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2017. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the preliminary crop area

 

Område

Vårkorn

Grönfoderareal 1)

 

Havre

Grönfoderareal 1)

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,5

0,2

40

49,4

 

2,8

1,9

80

67,5

Uppsala

0,0

0,0

10

80,9

 

5,8

4,9

400

84,5

Södermanlands

1,5

0,6

230

41,8

 

11,3

4,8

680

42,5

Östergötlands

1,9

0,7

240

34,7

 

4,9

2,3

380

46,1

Jönköpings

7,8

2,5

550

32,3

 

18,8

5,1

1 010

27,2

Kronobergs

7,6

3,3

250

43,9

 

12,6

4,4

380

34,6

Kalmar

16,9

4,5

1 550

26,4

 

6,2

3,0

170

48,8

Gotlands

2,9

1,3

290

45,8

 

4,0

2,5

40

61,5

Blekinge

1,8

0,9

50

49,7

 

..

..

..

..

Skåne

2,3

1,0

1 630

43,2

 

8,6

2,6

700

30,2

Hallands

2,0

0,9

330

45,6

 

5,6

3,1

380

56,2

Västra Götalands

1,7

0,7

720

43,2

 

2,1

0,6

1 280

27,0

Värmlands

2,1

0,8

170

38,3

 

3,6

1,4

430

39,6

Örebro

3,6

2,2

530

62,0

 

5,9

2,2

710

36,8

Västmanlands

0,0

..

0

..

 

0,2

0,1

30

49,7

Dalarnas

4,5

2,5

310

55,5

 

0,1

0,1

10

69,2

Gävleborgs

2,5

1,8

210

72,8

 

13,4

8,6

440

64,3

Västernorrlands

14,8

3,1

460

21,1

 

..

..

..

..

Jämtlands

13,3

1,9

300

14,1

 

..

..

..

..

Västerbottens

6,6

2,0

500

30,4

 

10,7

3,0

100

28,1

Norrbottens

1,2

0,6

40

52,0

 

5,8

4,4

30

75,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,3

0,2

170

51,3

 

0,1

0,1

10

85,6

Götalands mellanbygder

4,8

1,2

1 810

25,8

 

6,2

3,0

270

48,9

Götalands norra slättbygder

0,7

0,2

290

32,0

 

1,0

0,5

520

47,5

Svealands slättbygder

0,4

0,1

380

30,2

 

3,1

1,0

1 390

31,8

Götalands skogsbygder

9,7

2,2

3 240

22,3

 

12,2

1,9

3 390

15,6

Mell. Sveriges skogsbygder

5,1

2,1

750

42,3

 

8,1

2,1

1 240

25,7

Nedre Norrland

7,5

1,6

1 010

21,7

 

22,2

8,7

650

39,1

Övre Norrland

5,3

1,5

570

27,8

 

8,6

2,5

130

28,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

2,8

0,3

8 450

12,3

 

4,8

0,6

7 640

11,5

2016

2,7

0,3

8 330

12,2

 

4,2

0,6

7 530

15,1

2015

2,7

..

8 500

11,8

 

3,9

..

6 630

13,9

2014

1,9

..

6 180

13,9

 

3,2

..

5 320

15,1

2013

1,2

..

4 730

16,5

 

2,8

..

5 570

14,8

2012

1,3

..

4 780

13,8

 

2,5

..

4 930

14,6


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

20 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2017. Preliminär statistik

Procent och hektar av preliminär grödareal

20 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2017. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the preliminary crop area

 

Område

Höstrågvete

Grönfoderareal 1)

 

Vårrågvete

Grönfoderareal 1)

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Södermanlands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Östergötlands

2,0

1,9

90

93,0

 

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

5,8

2,5

170

43,1

 

..

..

..

..

Gotlands

0,0

..

0

..

 

-

-

-

-

Blekinge

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Skåne

2,9

1,9

140

66,7

 

..

..

..

..

Hallands

0,0

..

0

..

 

-

-

-

-

Västra Götalands

2,3

2,2

100

95,7

 

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,2

0,2

10

75,5

 

-

-

-

-

Götalands mellanbygder

3,8

2,1

180

54,1

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

0,5

0,2

20

49,2

 

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

4,6

2,1

280

44,5

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

2,1

0,7

530

32,0

 

7,2

3,5

140

47,9

2016

1,5

0,5

430

32,1

 

7,5

3,7

220

49,4

2015

0,6

..

230

30,8

 

6,9

..

260

36,4

2014

0,4

..

140

33,9

 

..

..

..

..

2013

0,7

..

150

51,0

 

..

..

..

..

2012

0,7

..

180

47,9

 

..

..

..

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

20 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2017. Preliminär statistik

Procent och hektar av preliminär grödareal

20 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2017. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the preliminary crop area

 

Område

Blandsäd

Grönfoderareal 1)

 

Spannmål totalt

Grönfoderareal 1) 2)

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

2,1

0,6

640

30,3

Uppsala

63,0

11,1

1 100

17,6

 

2,5

0,9

2 220

44,0

Södermanlands

72,3

7,7

920

10,6

 

3,2

0,6

1 900

19,6

Östergötlands

77,4

8,1

1 830

10,4

 

2,8

0,5

2 580

16,3

Jönköpings

53,7

9,0

1 120

16,7

 

16,3

2,5

2 960

16,1

Kronobergs

..

..

..

..

 

11,1

2,5

1 000

23,6

Kalmar

49,5

9,9

630

20,1

 

9,3

1,5

3 190

16,9

Gotlands

..

..

..

..

 

2,4

0,5

810

29,4

Blekinge

..

..

..

..

 

3,7

1,7

350

44,0

Skåne

79,7

6,0

1 810

7,5

 

2,2

0,4

4 630

18,0

Hallands

70,2

8,4

1 100

11,9

 

4,6

0,9

2 090

18,5

Västra Götalands

40,7

5,2

3 580

12,7

 

2,8

0,3

5 830

11,9

Värmlands

67,6

5,6

1 530

8,3

 

6,8

1,0

2 150

16,0

Örebro

79,8

6,8

780

8,6

 

4,0

1,0

2 060

22,6

Västmanlands

..

..

..

..

 

1,4

1,8

810

84,3

Dalarnas

..

..

..

..

 

4,1

1,2

770

27,9

Gävleborgs

..

..

..

..

 

7,9

1,9

1 300

33,7

Västernorrlands

81,4

4,1

550

5,1

 

28,9

3,1

1 440

10,3

Jämtlands

98,4

0,6

910

0,6

 

37,3

1,9

1 290

5,2

Västerbottens

70,3

3,4

640

4,9

 

13,4

1,9

1 280

15,4

Norrbottens

..

..

..

..

 

11,5

1,7

480

14,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

78,0

5,7

1 000

7,3

 

0,8

0,1

1 440

16,9

Götalands mellanbygder

73,9

6,9

1 940

9,4

 

4,3

0,6

5 200

13,5

Götalands norra slättbygder

48,0

5,3

2 860

11,1

 

1,5

0,2

3 730

13,6

Svealands slättbygder

67,0

5,3

3 790

8,0

 

2,4

0,5

7 010

20,3

Götalands skogsbygder

51,5

5,5

4 670

10,7

 

12,0

1,1

12 550

9,3

Mell. Sveriges skogsbygder

68,2

5,1

2 200

7,4

 

8,1

1,2

4 210

15,0

Nedre Norrland

86,5

4,5

1 980

5,1

 

17,9

1,8

4 080

10,7

Övre Norrland

75,3

2,6

1 090

3,5

 

14,0

1,4

1 960

10,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

61,9

2,5

19 520

4,0

 

3,9

0,2

40 590

5,4

2016

54,1

2,1

17 440

3,9

 

3,5

0,2

36 120

5,3

2015

55,3

..

18 160

3,9

 

3,5

..

36 440

5,0

2014

60,1

..

23 310

3,7

 

3,6

..

36 880

4,7

2013

50,6

..

19 650

3,8

 

3,4

..

33 210

5,0

2012

55,4

..

22 250

3,6

 

3,4

..

34 160

4,7


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

2) Exklusive majs.