Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017

JO 19 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder 2017. Preliminär statistik

Procent och hektar av preliminär grödareal

21. Peas and field beans. Area harvested as green fodder in 2017. Preliminary statistics

Per cent and hectares of the preliminary crop area

 

Område

Ärter

Grönfoderareal 1)

 

Åkerbönor

Grönfoderareal 1)

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1,8

1,3

30

73,8

 

..

..

..

..

Uppsala

0,8

0,3

40

42,1

 

..

..

..

..

Södermanlands

0,4

0,1

10

36,1

 

4,5

1,9

50

43,7

Östergötlands

0,0

..

0

..

 

1,4

1,2

70

89,3

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Kalmar

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Gotlands

3,4

2,0

80

57,6

 

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

4,8

2,1

120

44,2

 

2,2

2,1

90

94,7

Hallands

..

..

..

..

 

0,0

..

0

..

Västra Götalands

7,9

5,1

170

64,8

 

0,6

0,4

70

69,1

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

0,9

0,7

10

82,3

 

..

..

..

..

Västmanlands

0,0

..

0

..

 

6,4

5,5

90

85,3

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

5,7

2,5

110

44,1

 

0,0

..

0

..

Götalands mellanbygder

2,2

1,3

80

58,5

 

5,6

3,6

110

64,7

Götalands norra slättbygder

0,3

0,3

20

86,1

 

0,4

0,4

70

89,8

Svealands slättbygder

0,8

0,2

90

30,6

 

1,0

0,4

50

41,4

Götalands skogsbygder

20,6

12,2

150

59,0

 

2,5

1,6

60

64,4

Mell. Sveriges skogsbygder

2,9

1,6

30

54,5

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

2,1

0,5

510

26,0

 

1,6

0,5

490

31,6

2016

0,8

0,2

200

24,3

 

1,6

0,8

470

50,6

2015

1,4

..

320

29,2

 

0,9

..

230

63,3

2014

1,1

..

170

37,0

 

3,0

..

580

30,6

2013

0,7

..

90

44,5

 

0,8

..

150

31,7

2012

1,2

..

160

30,4

 

0,5

..

90

42,3


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.