Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017

JO 19 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Höstråg. Skörd 2017. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

3. Winter rye. Harvest in 2017. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

110

..

..

Uppsala

17

..

..

600

..

..

Södermanlands

9

..

..

450

..

..

Östergötlands

41

7 460

2,1

2 000

14 900

2,1

Jönköpings

2

..

..

30

..

..

Kronobergs

2

..

..

20

..

..

Kalmar

17

..

..

500

..

..

Gotlands

24

5 070

8,3

740

3 800

8,3

Blekinge

4

..

..

70

..

..

Skåne

141

7 210

1,6

10 440

75 200

1,8

Hallands

9

..

..

430

..

..

Västra Götalands

81

6 030

3,7

4 750

28 600

3,7

Värmlands

10

..

..

260

..

..

Örebro

8

..

..

370

..

..

Västmanlands

6

..

..

290

..

..

Dalarnas

7

..

..

290

..

..

Gävleborgs

-

..

..

40

..

..

Västernorrlands

-

..

..

0

..

..

Jämtlands

1

..

..

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

81

7 230

1,7

4 760

34 400

1,8

Götalands mellanbygder

101

6 740

2,8

6 660

44 900

2,8

Götalands norra slättbygder

111

6 580

2,6

6 050

39 800

2,6

Svealands slättbygder

57

4 830

4,3

2 030

9 800

4,3

Götalands skogsbygder

25

6 250

7,5

1 210

7 600

10,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

9

..

..

630

..

..

Nedre Norrland

3

..

..

30

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2017

387

6 610

1,3

21 380

141 300

1,4

2016

335

6 120

1,3

16 600

101 600

1,3

2015

407

6 340

1,2

23 530

149 200

1,2

2014

475

6 450

1,3

26 910

173 600

1,3

2013

399

5 680

1,4

25 020

142 000

1,5

2012

386

6 360

1,5

22 010

139 900

1,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2012–2016

.

6 190

0,6

22 810

141 300

0,6


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2012–2016 redovisas slutlig statistik.