Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017

JO 19 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Höstkorn. Skörd 2017. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

4. Winter barley. Harvest in 2017. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

280

..

..

Uppsala

13

..

..

550

..

..

Södermanlands

8

..

..

420

..

..

Östergötlands

43

7 560

2,1

2 090

15 800

2,3

Jönköpings

3

..

..

50

..

..

Kronobergs

1

..

..

20

..

..

Kalmar

71

5 760

3,1

2 600

15 000

3,7

Gotlands

90

6 070

2,0

4 030

24 500

2,0

Blekinge

16

..

..

370

..

..

Skåne

80

7 010

2,1

4 660

32 700

2,1

Hallands

28

6 530

3,3

1 030

6 700

3,3

Västra Götalands

52

6 410

3,4

2 130

13 600

3,4

Värmlands

7

..

..

120

..

..

Örebro

14

..

..

550

..

..

Västmanlands

7

..

..

270

..

..

Dalarnas

-

..

..

40

..

..

Gävleborgs

1

..

..

30

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

73

7 210

1,3

3 390

24 500

1,4

Götalands mellanbygder

192

6 060

1,7

8 560

51 800

1,8

Götalands norra slättbygder

86

7 180

1,7

3 770

27 100

1,7

Svealands slättbygder

50

6 060

1,6

2 030

12 300

1,6

Götalands skogsbygder

32

5 440

4,3

1 200

6 500

4,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

5

..

..

280

..

..

Nedre Norrland

-

..

..

20

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2017

438

6 450

1,0

19 240

124 000

1,1

2016

443

5 780

1,0

19 090

110 300

1,0

2015

340

6 180

1,6

15 560

96 100

1,6

2014

288

6 430

1,2

13 350

85 800

1,2

2013

286

5 750

1,1

13 580

78 100

1,2

2012

205

6 600

1,4

9 130

60 300

1,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2012–2016

.

6 150

0,6

14 140

86 100

0,6


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20. Arealer som redovisats som höstkorn i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har förts över till vårkorn.

3) För åren 2012–2016 redovisas slutlig statistik.