Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017

JO 19 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Vårkorn. Skörd 2017. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

5. Spring barley. Harvest in 2017. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

80

4 220

3,2

9 070

38 300

3,3

Uppsala

213

5 090

2,1

28 740

146 200

2,1

Södermanlands

144

4 900

2,1

14 870

72 800

2,3

Östergötlands

171

6 150

2,0

12 470

76 700

2,1

Jönköpings

81

4 000

4,4

6 470

25 900

5,2

Kronobergs

47

3 900

4,0

3 090

12 000

5,9

Kalmar

122

4 670

3,2

7 570

35 300

6,4

Gotlands

127

4 460

2,4

9 580

42 700

2,7

Blekinge

55

5 010

4,8

3 010

15 100

4,8

Skåne

491

6 600

0,9

68 210

450 400

1,5

Hallands

123

5 490

1,9

16 360

89 900

2,1

Västra Götalands

285

5 310

2,1

42 440

225 400

2,3

Värmlands

80

4 370

5,1

7 840

34 200

5,2

Örebro

122

5 630

1,6

14 440

81 300

3,0

Västmanlands

117

5 680

2,6

16 780

95 400

2,6

Dalarnas

66

4 010

5,3

6 490

26 000

5,9

Gävleborgs

84

2 960

5,9

7 980

23 600

6,1

Västernorrlands

47

2 250

6,6

2 640

5 900

8,0

Jämtlands

53

3 310

1,7

1 980

6 600

2,7

Västerbottens

73

1 790

6,6

7 060

12 600

7,0

Norrbottens

43

1 230

9,0

2 980

3 700

9,0

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

432

6 720

0,8

58 260

391 500

0,9

Götalands mellanbygder

394

5 330

1,5

36 120

192 400

2,0

Götalands norra slättbygder

359

5 820

1,5

42 130

245 000

1,5

Svealands slättbygder

706

5 170

1,1

86 920

449 700

1,1

Götalands skogsbygder

295

4 360

2,9

30 250

131 700

4,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

146

4 080

3,7

14 030

57 200

4,5

Nedre Norrland

171

2 890

4,4

12 470

36 000

4,7

Övre Norrland

121

1 640

5,6

10 090

16 500

5,9

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2017

2 624

5 220

0,7

290 030

1 512 600

0,8

2016

2 635

4 740

0,6

299 540

1 420 300

0,7

2015

2 630

5 200

0,6

303 270

1 576 200

0,7

2014

2 637

4 710

0,6

315 740

1 488 400

0,7

2013

2 863

4 980

0,5

374 140

1 862 000

0,6

2012

2 695

4 560

0,8

359 900

1 641 400

0,8

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2012–2016

.

4 840

0,3

330 580

1 270 800

0,3


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20. Arealer som redovisats som höstkorn i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har förts över till vårkorn.

3) För åren 2012–2016 redovisas slutlig statistik.