Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017

JO 19 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Havre. Skörd 2017. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

6. Oats. Harvest in 2017. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

44

3 750

7,8

2 710

10 200

8,4

Uppsala

87

4 660

4,9

6 570

30 600

7,2

Södermanlands

76

3 720

6,0

5 320

19 800

7,6

Östergötlands

112

4 930

3,6

7 350

36 200

4,6

Jönköpings

67

3 790

6,1

4 370

16 500

9,0

Kronobergs

42

3 910

4,5

2 610

10 200

8,5

Kalmar

43

3 270

8,8

2 530

8 300

9,0

Gotlands

29

2 720

32,4

1 000

2 700

31,5

Blekinge

19

..

..

630

..

..

Skåne

103

5 060

3,8

7 410

37 500

4,4

Hallands

86

4 950

2,4

6 380

31 600

4,3

Västra Götalands

388

4 790

2,2

59 690

286 100

2,3

Värmlands

105

3 860

4,9

11 510

44 400

5,0

Örebro

115

4 820

2,6

11 280

54 400

3,7

Västmanlands

114

4 750

3,2

11 750

55 900

3,2

Dalarnas

66

4 280

4,1

5 010

21 400

4,1

Gävleborgs

54

3 080

10,0

2 840

8 700

14,0

Västernorrlands

9

..

..

280

..

..

Jämtlands

7

..

..

130

..

..

Västerbottens

25

870

26,1

850

700

26,5

Norrbottens

19

..

..

520

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

123

5 460

1,9

9 100

49 600

1,9

Götalands mellanbygder

91

4 280

9,6

4 050

17 300

9,9

Götalands norra slättbygder

392

5 130

2,0

51 610

264 600

2,1

Svealands slättbygder

486

4 500

1,8

43 870

197 200

2,0

Götalands skogsbygder

261

3 660

3,4

24 290

89 000

4,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

155

3 810

4,1

13 990

53 400

4,8

Nedre Norrland

58

3 010

8,4

2 290

6 900

13,9

Övre Norrland

44

720

20,1

1 390

1 000

20,4

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2017

1 610

4 510

1,2

150 540

678 400

1,3

2016

1 764

4 450

0,9

173 340

771 500

1,1

2015

1 718

4 610

1,1

161 420

744 700

1,2

2014

1 693

4 170

1,0

159 570

665 900

1,1

2013

1 926

4 370

1,0

195 010

851 500

1,0

2012

1 841

3 820

1,3

191 310

731 200

1,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2012–2016

.

4 280

0,5

176 130

606 700

0,5


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2012–2016 redovisas slutlig statistik.