Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017

JO 19 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Höstrågvete. Skörd 2017. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

7. Winter triticale. Harvest in 2017. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

290

..

..

Uppsala

16

..

..

990

..

..

Södermanlands

35

5 720

4,8

2 130

12 200

4,7

Östergötlands

60

6 700

2,7

4 330

29 100

3,3

Jönköpings

19

..

..

790

..

..

Kronobergs

16

..

..

440

..

..

Kalmar

49

5 020

4,2

2 700

13 600

4,8

Gotlands

28

5 350

4,8

860

4 600

4,8

Blekinge

15

..

..

470

..

..

Skåne

68

6 740

2,4

4 690

31 600

3,1

Hallands

39

6 560

2,7

1 800

11 800

2,7

Västra Götalands

64

5 940

2,6

4 160

24 700

3,4

Värmlands

3

..

..

180

..

..

Örebro

12

..

..

680

..

..

Västmanlands

15

..

..

490

..

..

Dalarnas

5

..

..

120

..

..

Gävleborgs

2

..

..

70

..

..

Västernorrlands

3

..

..

60

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

66

6 920

1,9

3 220

22 300

1,9

Götalands mellanbygder

93

5 850

2,9

4 590

26 800

3,6

Götalands norra slättbygder

87

6 490

2,3

5 620

36 400

2,3

Svealands slättbygder

84

5 490

3,2

4 350

23 900

3,3

Götalands skogsbygder

99

5 430

2,8

5 730

31 100

3,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

24

6 140

7,3

1 690

10 400

7,3

Nedre Norrland

4

..

..

110

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2017

457

5 950

1,2

25 270

150 200

1,4

2016

534

5 410

1,3

27 500

148 700

1,4

2015

697

6 010

0,9

38 530

231 300

0,9

2014

690

5 930

1,0

38 170

226 400

1,0

2013

451

4 880

1,4

22 910

111 700

1,5

2012

460

5 920

1,1

23 710

140 400

1,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2012–2016

.

5 630

0,5

30 160

143 600

0,5


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2012–2016 redovisas slutlig statistik. Åren 2012–2014 avser rågvete, som omfattar höstrågvete och vårrågvete.