Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017

JO 19 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Blandsäd. Skörd 2017. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

9. Mixed grain. Harvest in 2017. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5

..

..

160

..

..

Uppsala

7

..

..

650

..

..

Södermanlands

12

..

..

350

..

..

Östergötlands

10

..

..

540

..

..

Jönköpings

18

..

..

970

..

..

Kronobergs

7

..

..

250

..

..

Kalmar

16

..

..

640

..

..

Gotlands

3

..

..

230

..

..

Blekinge

1

..

..

50

..

..

Skåne

10

..

..

460

..

..

Hallands

8

..

..

470

..

..

Västra Götalands

63

3 740

3,6

5 220

19 600

9,3

Värmlands

16

..

..

730

..

..

Örebro

9

..

..

200

..

..

Västmanlands

6

..

..

190

..

..

Dalarnas

10

..

..

350

..

..

Gävleborgs

4

..

..

340

..

..

Västernorrlands

8

..

..

130

..

..

Jämtlands

2

..

..

10

..

..

Västerbottens

16

..

..

270

..

..

Norrbottens

5

..

..

80

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

9

..

..

280

..

..

Götalands mellanbygder

15

..

..

680

..

..

Götalands norra slättbygder

39

3 960

3,4

3 090

12 200

11,2

Svealands slättbygder

44

3 580

5,1

1 870

6 700

17,0

Götalands skogsbygder

69

3 340

5,3

4 390

14 700

12,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

26

3 180

4,8

1 020

3 300

17,7

Nedre Norrland

12

..

..

310

..

..

Övre Norrland

22

1 130

17,0

360

400

19,3

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2017

236

3 420

2,7

12 010

41 100

7,2

2016

279

3 730

2,2

14 810

55 400

5,3

2015

267

3 560

2,5

14 670

52 000

5,5

2014

252

3 180

2,8

15 470

48 900

6,4

2013

290

3 740

2,2

19 150

71 300

4,5

2012

287

2 980

3,5

17 910

53 400

5,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2012–2016

.

3 440

1,2

16 400

45 500

2,4


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2012–2016 redovisas slutlig statistik.