Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 19 SM 1801

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2018
Preliminära uppgifter för riket
Production of cereal crops, dried pulses and oilseed crops in 2018 Preliminary results for the whole country
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Torkan sänkte spannmålsskörden – blev den lägsta sedan 1959

Totalskörden av spannmål beräknas uppgå till drygt 3,2 miljoner ton under 2018. Den är 46 % mindre än förra årets spannmålsskörd, 43 % mindre än genomsnittet för de senaste fem åren och den lägsta på 59 år. Torkan och värmen drog ner hektarskördarna och de var för flera av spannmålsgrödorna lägre än eller tangerade nivåerna från år 1992, som också var ett svårt torrår. Hektarskördarna av vårkorn och havre var 42 respektive 46 % lägre än förra året och 40 respektive 45 % lägre än genomsnittet för de fem föregående åren.

Raps- och rybsskörden 43 % lägre än 2017

Totalskörden av raps och rybs beräknas preliminärt till 214 700 ton, vilket är 43 % mindre än 2017 och 35 % mindre än femårsgenomsnittet. Hektarskörden av höstraps, som är den dominerande grödan, var 32 % lägre än fjolårsresultatet och 33 % lägre än femårsgenomsnittet.

Totalskörden av åkerbönor 31 % av fjolårsnivån

Den totala skörden av ärter har beräknats till 47 100 ton, vilket är 43 % mindre än i fjol. Åkerbönor är en förhållandevis torkkänslig gröda. Årets hektarskörd blev 64 % lägre än både fjolårsresultatet och femårsgenomsnittet. Totalskörden av åkerbönor beräknas till 34 300 ton, vilket är mindre än en tredjedel av motsvarande skörd under 2017.

Utvintringsskador, sommartorka och ensilageskörd

Förra årets regniga höst medförde att arealerna minskade av de högavkastande höstsådda grödorna. Det har även rapporterats om utvintringsskador och glesa bestånd i de höstsådda grödor som ändå såddes. Den långvariga värmen och torkan drabbade sen både höstsådda och vårsådda grödor, liksom vallgrödorna. För att lindra grovfoderbristen skördades större arealer än vanligt av spannmålsgrödorna – men även av oljeväxterna och trindsäden – som ensilage istället för att tröskas. Det bidrog också till att sänka de totala tröskade skördarna.