Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018

JO 19 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Höstvete. Skörd 2018. Preliminär statistik

2. Vårvete. Skörd 2018. Preliminär statistik

3. Råg. Skörd 2018. Preliminär statistik

4. Höstkorn. Skörd 2018. Preliminär statistik

5. Vårkorn. Skörd 2018. Preliminär statistik

6. Havre. Skörd 2018. Preliminär statistik

7. Höstrågvete. Skörd 2018. Preliminär statistik

8. Vårrågvete. Skörd 2018. Preliminär statistik

9. Blandsäd. Skörd 2018. Preliminär statistik

10. Majs. Skörd 2018. Preliminär statistik

11. Ärter. Skörd 2018. Preliminär statistik

12. Åkerbönor. Skörd 2018. Preliminär statistik

13. Höstraps. Skörd 2018 Preliminär statistik

14. Vårraps. Skörd 2018. Preliminär statistik

15. Höstrybs. Skörd 2018. Preliminär statistik

16. Vårrybs. Skörd 2018. Preliminär statistik

17. Oljelin. Skörd 2018. Preliminär statistik

18. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Skörd 2018. Preliminär statistik. Hektarskörd, areal och totalskörd

19. Majs till grönfoder. Skörd 2018. Preliminär statistik. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

20. Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder. Skörd 2018. Preliminär statistik. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

21. Slåttervall. Första skörd. Preliminär statistik. Hektarskörd, areal och totalskörd

22. Slåttervall. Återväxt. Preliminär statistik. Hektarskörd och totalskörd

23. Slåttervall. Total vallskörd. Preliminär statistik. Hektarskörd och totalskörd

24. Slåttervall och betesvall. Preliminär statistik. Arealfördelning 2018, hektar

25. Slåttervall och betesvall. Preliminär statistik. Arealfördelning 2018, procent

26. Spannmål. Obärgad areal 2018. Preliminär statistik

27. Ärter och åkerbönor. Obärgad areal 2018. Preliminär statistik

28. Oljeväxter. Obärgad areal 2018. Preliminär statistik

29. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2018. Preliminär statistik.
Procent och hektar av den totala grödarealen

30. Ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder 2018. Preliminär statistik. Procent och hektar av den totala grödarealen

31. Raps/rybs och oljelin. Areal skördad som grönfoder 2018. Preliminär statistik. Procent och hektar av den totala grödarealen

   

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure