Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018

JO 19 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstvete. Skörd 2018. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

1. Winter wheat. Harvest in 2018. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

82

3 850

5,0

11 470

44 100

5,0

Uppsala

205

3 800

2,1

26 950

102 400

2,3

Södermanlands

159

4 190

1,7

22 400

94 200

1,9

Östergötlands

259

5 830

1,0

44 530

259 500

1,0

Jönköpings

19

..

..

1 140

..

..

Kronobergs

16

..

..

440

..

..

Kalmar

117

4 680

2,2

11 110

52 000

2,4

Gotlands

105

3 290

2,9

7 560

24 900

2,9

Blekinge

46

4 640

4,2

2 510

11 700

4,2

Skåne

455

4 970

1,0

74 620

371 100

1,1

Hallands

85

3 960

3,2

6 980

27 600

3,4

Västra Götalands

328

5 430

1,6

49 550

269 100

1,6

Värmlands

49

3 620

6,1

2 820

10 200

6,2

Örebro

112

5 000

1,6

12 400

62 000

1,6

Västmanlands

124

3 460

2,5

14 200

49 100

2,6

Dalarnas

41

2 190

6,9

2 350

5 100

7,3

Gävleborgs

18

..

..

700

..

..

Västernorrlands

4

..

..

100

..

..

Jämtlands

2

..

..

20

..

..

Västerbottens

-

..

..

0

..

..

Norrbottens

1

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

408

4 920

1,1

62 850

309 100

1,1

Götalands mellanbygder

344

4 490

1,4

35 420

159 300

1,4

Götalands norra slättbygder

519

5 730

0,9

86 470

495 500

0,9

Svealands slättbygder

711

4 030

1,1

88 250

355 600

1,2

Götalands skogsbygder

135

4 160

4,8

10 490

43 600

4,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

92

3 560

4,0

7 910

28 100

4,2

Nedre Norrland

17

..

..

460

..

..

Övre Norrland

1

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2018

2 227

4 770

0,6

291 870

1 393 800

0,6

2017

2 592

7 360

0,4

407 570

3 000 000

0,4

2016

2 461

6 680

0,4

374 380

2 502 100

0,4

2015

2 435

7 570

0,4

394 450

2 984 800

0,4

2014

2 380

7 250

0,4

379 450

2 750 800

0,4

2013

1 779

6 310

0,6

208 890

1 319 000

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2013–2017

.

7  030

0,2

352 950

2 511 300

0,2


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 29.

3) För åren 2013–2017 redovisas slutlig statistik.