Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018

JO 19 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Majs. Skörd 2018. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

10. Grain maize. Harvest in 2018.  Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production in 2018

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

-

-

Uppsala

-

-

-

-

-

-

Södermanlands

-

-

-

-

-

-

Östergötlands

-

-

-

-

-

-

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

4

..

..

100

..

..

Gotlands

-

-

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

25

3 940

3,9

1 010

4 000

14,8

Hallands

3

..

..

40

..

..

Västra Götalands

-

-

-

-

-

-

Värmlands

-

-

-

-

-

-

Örebro

-

-

-

-

-

-

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

25

3 960

3,8

990

4 200

13,8

Götalands mellanbygder

6

..

..

130

..

..

Götalands norra slättbygder

-

-

-

-

-

-

Svealands slättbygder

-

-

-

-

-

-

Götalands skogsbygder

1

..

..

10

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

..

..

60

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2018

32

4 120

3,6

1 170

4 900

13,0

2017

39

7 330

3,8

1 190

8 800

12,0

2016

37

8 030

4,0

1 710

13 800

16,2

2015

36

5 760

4,1

1 330

6 400

13,5

2014

35

7 400

3,3

950

7 100

14,1

2013

40

5 990

3,4

1 270

7 400

12,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

6 900

1,7

1 290

8 700

6,1


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 % utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 29.

3) För åren 2013–2017 redovisas slutlig statistik.