Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018

JO 19 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Ärter. Skörd 2018. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

11. Peas. Harvest in 2018. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

36

1 590

3,2

1 260

2 000

4,0

Uppsala

124

2 210

1,9

4 700

10 400

2,1

Södermanlands

41

2 110

4,3

1 440

3 000

4,5

Östergötlands

100

2 700

2,8

3 370

9 100

3,3

Jönköpings

2

..

..

70

..

..

Kronobergs

-

..

..

10

..

..

Kalmar

23

2 390

5,3

650

1 500

5,3

Gotlands

68

1 910

4,7

1 910

3 700

4,9

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

31

2 250

7,3

1 490

3 300

7,3

Hallands

3

..

..

40

..

..

Västra Götalands

56

2 380

4,0

2 080

4 900

4,8

Värmlands

21

2 070

3,4

600

1 200

4,1

Örebro

42

2 700

3,3

1 230

3 300

3,3

Västmanlands

70

2 230

3,1

2 210

5 000

3,0

Dalarnas

21

1 770

7,4

330

600

7,4

Gävleborgs

10

..

..

180

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

..

..

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

18

..

..

830

..

..

Götalands mellanbygder

104

2 180

3,5

3 110

6 800

3,6

Götalands norra slättbygder

134

2 610

2,5

4 930

12 900

2,5

Svealands slättbygder

324

2 170

1,3

11 030

24 000

1,4

Götalands skogsbygder

16

..

..

480

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

50

2 090

4,4

1 100

2 400

6,7

Nedre Norrland

2

..

..

60

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2018

648

2 260

1,2

21 550

49 000

1,3

2017

746

3 450

1,0

23 860

82 200

1,1

2016

810

3 680

0,9

25 170

92 700

1,0

2015

747

3 710

1,0

22 390

83 100

1,1

2014

461

3 220

1,1

14 450

46 500

1,2

2013

379

3 340

1,4

12 210

40 800

1,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2013–2017

.

3 480

0,5

19 620

69 100

0,5


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 30.

3) För åren 2013–2017 redovisas slutlig statistik.