Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018

JO 19 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Åkerbönor. Skörd 2018. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

12. Field beans. Harvest in 2018. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

40

..

..

Uppsala

10

..

..

630

..

..

Södermanlands

22

1 080

13,0

1 050

1 100

13,0

Östergötlands

69

1 320

6,1

3 820

5 000

6,2

Jönköpings

3

..

..

100

..

..

Kronobergs

2

..

..

40

..

..

Kalmar

10

..

..

100

..

..

Gotlands

15

..

..

590

..

..

Blekinge

7

..

..

140

..

..

Skåne

71

1 520

5,9

4 370

6 700

6,0

Hallands

57

1 630

4,8

2 360

3 800

6,0

Västra Götalands

177

1 270

4,5

10 680

13 500

4,8

Värmlands

16

..

..

950

..

..

Örebro

18

..

..

730

..

..

Västmanlands

18

..

..

990

..

..

Dalarnas

2

..

..

40

..

..

Gävleborgs

1

..

..

10

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

99

1 590

4,2

5 070

8 100

4,7

Götalands mellanbygder

42

1 410

7,6

1 360

1 900

25,2

Götalands norra slättbygder

218

1 260

4,1

12 520

15 700

4,3

Svealands slättbygder

82

1 090

7,4

4 370

4 800

7,7

Götalands skogsbygder

48

1 470

7,3

2 290

3 400

11,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

9

..

..

490

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

0

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2018

499

1 320

2,6

26 170

34 500

3,4

2017

545

3 590

1,7

30 490

109 400

1,8

2016

554

3 520

1,3

29 540

103 900

1,5

2015

455

3 960

1,7

25 010

99 100

1,8

2014

332

3 240

2,0

18 840

61 100

2,2

2013

316

3 510

1,3

17 460

61 300

1,3

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2013–2017

.

3 560

0,7

24 270

87 000

0,8


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 30.

3) För åren 2013–2017 redovisas slutlig statistik.