Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018

JO 19 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Höstraps. Skörd 2018 Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

13. Winter rape. Harvest in 2018. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

38

1 670

4,9

1 690

2 800

5,1

Uppsala

89

1 590

3,6

3 690

5 900

3,9

Södermanlands

93

1 680

2,6

4 450

7 500

2,8

Östergötlands

182

2 580

1,9

10 330

26 600

2,0

Jönköpings

15

..

..

450

..

..

Kronobergs

7

..

..

110

..

..

Kalmar

74

2 960

2,1

3 970

11 700

2,2

Gotlands

102

1 280

4,1

4 280

5 500

4,4

Blekinge

33

2 550

3,7

920

2 300

3,7

Skåne

420

2 490

1,3

35 860

89 300

1,3

Hallands

71

1 880

3,9

2 700

5 100

3,9

Västra Götalands

239

2 640

1,7

12 390

32 700

1,8

Värmlands

10

..

..

260

..

..

Örebro

72

2 590

3,0

3 110

8 000

3,0

Västmanlands

50

1 250

4,5

1 760

2 200

5,6

Dalarnas

13

..

..

320

..

..

Gävleborgs

5

..

..

110

..

..

Västernorrlands

-

..

..

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

369

2 500

1,4

28 810

71 900

1,4

Götalands mellanbygder

290

2 210

2,1

17 530

38 900

2,1

Götalands norra slättbygder

375

2 670

1,3

20 780

55 400

1,4

Svealands slättbygder

346

1 780

1,6

14 610

26 000

1,7

Götalands skogsbygder

94

2 110

4,4

3 080

6 500

4,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

37

2 150

4,3

1 570

3 400

4,7

Nedre Norrland

2

..

..

30

..

..

Övre Norrland

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2018

1 513

2 340

0,8

86 450

202 400

0,8

2017

1 630

3 430

0,4

105 480

361 300

0,5

2016

1 400

3 000

0,6

83 390

250 200

0,6

2015

1 341

3 940

0,4

88 160

347 300

0,4

2014

1 202

3 730

0,4

79 600

296 600

0,4

2013

989

3 230

0,8

71 560

231 400

0,8

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2013–2017

.

3 470

0,2

85 640

297 400

0,3


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 31.

3) För åren 2013–2017 redovisas slutlig statistik.