Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018

JO 19 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Vårraps. Skörd 2018. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

14. Spring rape. Harvest in 2018. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

19

..

..

1 060

..

..

Uppsala

40

1 440

3,9

1 490

2 100

3,9

Södermanlands

15

..

..

710

..

..

Östergötlands

25

1 510

8,1

1 180

1 800

8,4

Jönköpings

2

..

..

70

..

..

Kronobergs

4

..

..

70

..

..

Kalmar

4

..

..

90

..

..

Gotlands

22

2 010

6,3

820

1 600

6,3

Blekinge

2

..

..

40

..

..

Skåne

12

..

..

540

..

..

Hallands

10

..

..

330

..

..

Västra Götalands

14

..

..

710

..

..

Värmlands

12

..

..

280

..

..

Örebro

16

..

..

540

..

..

Västmanlands

23

1 640

2,9

1 040

1 700

2,9

Dalarnas

1

..

..

20

..

..

Gävleborgs

3

..

..

30

..

..

Västernorrlands

-

..

..

0

..

..

Jämtlands

-

..

..

0

..

..

Västerbottens

1

..

..

0

..

..

Norrbottens

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

13

..

..

670

..

..

Götalands mellanbygder

29

1 870

6,4

960

1 800

6,3

Götalands norra slättbygder

31

1 520

6,9

1 430

2 200

7,1

Svealands slättbygder

123

1 400

2,1

5 000

7 000

2,1

Götalands skogsbygder

19

..

..

530

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

8

..

..

350

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

30

..

..

Övre Norrland

1

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2018

225

1 490

2,2

8 980

13 500

2,3

2017

189

1 960

2,0

6 630

13 000

2,0

2016

233

2 090

1,5

7 420

15 500

1,6

2015

145

2 040

2,9

4 500

9 200

2,9

2014

416

1 820

1,4

14 320

26 100

1,4

2013

977

1 890

0,8

50 860

96 100

0,8

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2013–2017

.

1 960

0,8

16 750

32 000

0,8


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 31.

3) För åren 2013–2017 redovisas slutlig statistik.