Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018

JO 19 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Vårrybs. Skörd 2018. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

16. Spring turnip rape. Harvest in 2018. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

..

..

30

..

..

Uppsala

3

..

..

80

..

..

Södermanlands

-

-

-

-

-

-

Östergötlands

2

..

..

40

..

..

Jönköpings

-

..

..

0

..

..

Kronobergs

-

..

..

10

..

..

Kalmar

-

..

..

10

..

..

Gotlands

-

-

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

-

..

..

70

..

..

Hallands

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands

-

..

..

30

..

..

Värmlands

2

..

..

40

..

..

Örebro

-

-

-

-

-

-

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

9

..

..

200

..

..

Gävleborgs

24

1 160

2,9

420

500

3,0

Västernorrlands

2

..

..

120

..

..

Jämtlands

1

..

..

10

..

..

Västerbottens

5

..

..

90

..

..

Norrbottens

3

..

..

30

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

-

..

..

70

..

..

Götalands mellanbygder

-

-

-

-

-

-

Götalands norra slättbygder

1

..

..

50

..

..

Svealands slättbygder

5

..

..

150

..

..

Götalands skogsbygder

-

..

..

30

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

10

..

..

210

..

..

Nedre Norrland

27

1 060

4,1

560

600

4,1

Övre Norrland

8

..

..

120

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2018

51

1 070

2,9

1 180

1 300

3,0

2017

56

1 420

4,2

1 150

1 600

4,3

2016

41

1 220

4,0

1 090

1 300

4,0

2015

42

1 240

6,1

980

1 200

6,1

2014

44

1 070

5,6

1 280

1 400

5,6

2013

88

1 370

4,3

2 740

3 700

4,3

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2013–2017

.

1 260

2,2

1 450

1 800

2,2


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 31.

3) För åren 2013–2017 redovisas slutlig statistik.