Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018

JO 19 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Skörd 2018. Preliminär statistik. Hektarskörd, areal och totalskörd

18. Cereals harvested green (excluding green maize). Harvest in 2018. Preliminary statistics. Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

33

1 230

11,5

3 700

4 500

24,1

Uppsala

52

1 730

12,5

5 520

9 500

20,6

Södermanlands

52

1 660

12,0

5 870

9 700

22,8

Östergötlands

74

1 840

6,9

6 470

11 900

11,0

Jönköpings

77

1 790

9,5

10 320

18 500

12,7

Kronobergs

52

1 960

10,4

3 640

7 100

19,0

Kalmar

68

1 930

10,6

6 580

12 700

13,1

Gotlands

48

1 640

11,8

4 370

7 200

20,3

Blekinge

19

..

..

910

..

..

Skåne

75

1 870

7,0

7 560

14 100

15,5

Hallands

54

2 480

6,6

5 920

14 700

17,6

Västra Götalands

134

2 230

5,6

15 010

33 500

11,2

Värmlands

63

1 550

7,3

5 410

8 400

13,2

Örebro

31

1 850

16,2

2 990

5 500

18,1

Västmanlands

17

..

..

1 310

..

..

Dalarnas

30

2 860

12,3

1 900

5 400

27,1

Gävleborgs

46

1 750

8,8

3 110

5 400

15,1

Västernorrlands

46

1 720

5,8

2 060

3 500

12,3

Jämtlands

82

1 820

3,8

2 170

4 000

4,6

Västerbottens

59

2 070

7,1

1 420

2 900

11,5

Norrbottens

30

2 740

7,2

730

2 000

14,6

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

63

2 340

8,2

5 650

13 200

18,3

Götalands mellanbygder

129

1 720

7,4

10 600

18 200

12,7

Götalands norra slättbygder

133

2 350

5,6

10 370

24 400

9,7

Svealands slättbygder

203

1 630

6,1

20 920

34 100

10,1

Götalands skogsbygder

263

1 850

4,4

32 240

59 800

7,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

84

1 850

10,2

6 890

12 800

15,1

Nedre Norrland

167

1 850

3,8

7 080

13 100

7,5

Övre Norrland

100

2 500

5,0

2 370

5 900

8,7

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 2)

 

 

 

 

 

 

2018

1 142

1 900

2,4

98 260

186 300

4,1

2017

744

3 790

2,6

45 610

173 100

5,8

2016

653

3 730

3,9

40 080

149 300

6,8

2015

662

3 640

5,0

40 570

147 700

8,7

2014

681

3 640

5,1

41 380

150 700

8,2

2013

639

3 580

3,5

36 660

131 100

5,9

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2013–2017

.

3 680

1,8

40 860

150 400

3,2

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Torrsubstanshalt 100 %, vattenhalt 0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För åren 2013–2017 redovisas slutlig statistik.