Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018

JO 19 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Majs till grönfoder. Skörd 2018. Preliminär statistik. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

19. Green maize. Harvest in 2018. Preliminary statistics. Yield per hectare, crop area and total production in 2018

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

70

..

..

Uppsala

1

..

..

60

..

..

Södermanlands

3

..

..

120

..

..

Östergötlands

9

..

..

740

..

..

Jönköpings

3

..

..

80

..

..

Kronobergs

3

..

..

50

..

..

Kalmar

77

6 730

3,9

4 100

27 600

4,1

Gotlands

42

7 080

8,1

2 590

18 300

8,1

Blekinge

16

..

..

640

..

..

Skåne

71

8 730

5,0

5 200

45 500

5,8

Hallands

36

8 060

4,7

2 670

21 600

4,8

Västra Götalands

9

..

..

640

..

..

Värmlands

3

..

..

130

..

..

Örebro

1

..

..

30

..

..

Västmanlands

2

..

..

50

..

..

Dalarnas

1

..

..

10

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

62

7 530

4,4

3 610

27 200

5,8

Götalands mellanbygder

159

7 600

3,2

10 120

76 900

3,3

Götalands norra slättbygder

11

8 520

8,6

900

7 700

8,6

Svealands slättbygder

13

5 700

18,7

460

2 600

18,7

Götalands skogsbygder

34

9 110

7,6

2 050

18 700

7,6

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

-

-.

-

-

-

Nedre Norrland

..

..

..

10

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 2)

 

 

 

 

 

 

2018

280

7 760

2,5

17 170

133 300

2,7

2017

289

11 200

1,5

16 800

188 200

1,7

2016

238

12 170

2,2

15 740

191 600

2,8

2015

263

10 600

2,0

15 650

165 900

2,3

2014

242

11 450

2,3

15 670

179 400

2,4

2013

242

11 190

2,0

14 630

163 600

2,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2013–2017

.

11 320

0,9

15 700

177 700

1,0

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Torrsubstanshalt 100 %, vattenhalt 0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För åren 2013–2017 redovisas slutlig statistik.