Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018

JO 19 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Vårvete. Skörd 2018. Preliminär statistik

Hektarskörd, areal och totalskörd

2. Spring wheat. Harvest in 2018. Preliminary statistics

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal un-dersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

24

1 800

8,6

1 430

2 600

8,7

Uppsala

117

2 270

2,9

9 890

22 500

3,2

Södermanlands

68

2 350

3,2

3 900

9 200

4,2

Östergötlands

99

3 330

2,4

6 110

20 500

4,0

Jönköpings

13

..

..

360

..

..

Kronobergs

16

..

..

480

..

..

Kalmar

27

2 470

9,5

1 320

3 200

11,1

Gotlands

78

2 420

4,3

4 830

11 900

4,8

Blekinge

34

3 740

3,7

1 370

5 100

3,7

Skåne

196

2 840

1,6

13 690

38 900

1,8

Hallands

79

3 250

3,2

5 040

16 400

3,5

Västra Götalands

177

3 160

2,3

12 180

38 500

2,5

Värmlands

57

2 110

3,3

3 000

6 300

3,5

Örebro

68

3 200

3,6

6 200

19 900

4,1

Västmanlands

99

2 170

3,5

6 460

14 000

3,9

Dalarnas

37

2 410

4,9

2 050

4 900

6,1

Gävleborgs

38

2 730

2,6

1 330

3 600

4,6

Västernorrlands

8

..

..

140

..

..

Jämtlands

1

..

..

0

..

..

Västerbottens

2

..

..

30

..

..

Norrbottens

1

..

..

20

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

215

2 830

1,6

14 710

41 600

1,7

Götalands mellanbygder

167

2 860

2,6

9 760

28 200

2,9

Götalands norra slättbygder

214

3 290

1,9

14 770

48 700

2,1

Svealands slättbygder

413

2 400

1,6

29 590

70 900

1,8

Götalands skogsbygder

112

3 090

3,3

5 790

17 900

4,9

Mellersta Sveriges skogsbygder

68

2 330

5,9

3 980

9 300

6,0

Nedre Norrland

47

2 770

3,9

1 400

3 900

5,6

Övre Norrland

3

..

..

50

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2018

1 239

2 760

0,9

79 930

220 700

1,0

2017

1 082

4 640

0,8

64 300

298 600

1,2

2016

1 193

4 540

0,8

74 770

339 500

0,9

2015

1 016

5 000

0,9

63 100

315 600

1,0

2014

1 094

4 530

0,9

74 030

335 600

0,9

2013

1 485

4 800

0,6

114 440

549 600

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2013–2017

.

4 700

0,4

78 130

367 800

0,4


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 29.

3) För åren 2013–2017 redovisas slutlig statistik.