Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018

JO 19 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder. Skörd 2018. Preliminär statistik. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

20. Annual plants harvested green (excluding cereals harvested green). Harvest in 2018. Preliminary statistics. Yield per hectare, crop area and total production in 2018

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10

..

..

470

..

..

Uppsala

13

..

..

720

..

..

Södermanlands

11

..

..

470

..

..

Östergötlands

28

..

..

1 680

..

..

Jönköpings

13

..

..

2 590

..

..

Kronobergs

16

..

..

1 080

..

..

Kalmar

21

2 890

24,8

3 580

10 300

19,6

Gotlands

22

2 720

19,8

810

2 200

32,1

Blekinge

4

..

..

130

..

..

Skåne

12

..

..

1 200

..

..

Hallands

16

..

..

900

..

..

Västra Götalands

43

2 370

11,0

4 450

10 600

20,9

Värmlands

18

..

..

1 030

..

..

Örebro

3

..

..

170

..

..

Västmanlands

11

..

..

610

..

..

Dalarnas

12

..

..

890

..

..

Gävleborgs

16

..

..

2 020

..

..

Västernorrlands

15

..

..

1 350

..

..

Jämtlands

19

..

..

1 470

..

..

Västerbottens

23

2 220

16,3

2 710

6 000

15,2

Norrbottens

11

..

..

1 070

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

16

..

..

840

..

..

Götalands mellanbygder

39

2 580

22,0

3 280

8 500

31,6

Götalands norra slättbygder

49

1 970

14,5

3 120

6 100

27,4

Svealands slättbygder

61

1 430

12,5

2 630

3 800

11,2

Götalands skogsbygder

66

2 980

16,3

9 270

27 600

17,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

23

3 650

11,9

2 200

8 000

20,7

Nedre Norrland

46

2 100

17,5

4 590

9 600

17,8

Övre Norrland

37

2 460

13,6

4 000

9 800

12,5

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 2)

 

 

 

 

 

 

2018

337

2 600

7,4

29 840

77 500

10,9

2017

222

5 210

9,7

21 630

112 800

15,7

2016

162

4 530

8,0

18 820

85 300

15,0

2015

176

4 650

10,0

21 150

98 300

14,5

2014

114

4 780

7,6

16 750

80 100

22,2

2013

100

4 790

8,7

12 560

60 200

17,3

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2013–2017

.

4 790

4,0

18 180

87 300

7,7

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Torrsubstanshalt 100 %, vattenhalt 0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För åren 2013–2017 redovisas slutlig statistik.