Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018

JO 19 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Slåttervall. Första skörd. Preliminär statistik. Hektarskörd, areal och totalskörd

21. Temporary grasses. First cut. Preliminary statistics. Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

företag

1)

Inbärgad 1:a skörd, kg/ha

Medel­fel, procent

Areal 1:a skörd, hektar 2)

Medel­fel, procent

Total inbärgad 1:a skörd, ton

Medel­fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

23

1 650

9,8

25 000

6,2

41 200

11,6

Uppsala

48

1 690

6,8

35 190

4,9

59 400

8,4

Södermanlands

52

1 920

6,7

38 740

2,6

74 200

7,2

Östergötlands

72

2 350

6,4

60 820

2,5

142 700

6,9

Jönköpings

75

2 240

6,2

55 140

1,8

123 400

6,5

Kronobergs

32

2 660

8,7

29 020

3,9

77 200

9,5

Kalmar

61

2 680

7,9

57 640

2,4

154 200

8,3

Gotlands

45

2 660

8,1

32 980

1,3

87 600

8,2

Blekinge

9

..

..

..

..

..

..

Skåne

100

2 300

7,4

73 780

4,0

169 400

8,4

Hallands

73

2 520

9,5

36 600

4,5

92 100

10,6

Västra Götalands

180

2 480

3,7

137 130

2,9

340 700

4,7

Värmlands

62

1 900

5,9

44 180

5,5

83 800

8,1

Örebro

35

2 140

9,0

25 570

7,3

54 800

11,5

Västmanlands

29

1 990

10,4

20 870

4,0

41 500

11,1

Dalarnas

30

1 910

9,5

27 850

3,4

53 200

10,1

Gävleborgs

54

1 850

8,0

35 040

4,1

64 800

9,0

Västernorrlands

38

2 020

8,2

30 150

3,3

60 800

8,8

Jämtlands

41

1 730

10,3

29 730

1,6

51 300

10,5

Västerbottens

63

1 900

7,7

41 170

4,8

78 200

9,1

Norrbottens

31

1 590

6,5

21 010

8,7

33 400

10,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

83

2 600

9,5

33 770

5,4

87 700

10,9

Götalands mellanbygder

122

2 770

4,7

100 800

1,7

279 600

5,0

Götalands n:a slättbygder

129

2 530

4,8

89 570

3,3

227 000

5,8

Svealands slättbygder

180

1 850

3,7

147 320

2,5

272 600

4,4

Götalands skogsbygder

290

2 310

3,5

254 380

1,7

586 400

3,9

Mell. Sveriges skogsbygder

119

1 940

4,2

84 900

2,5

165 000

4,9

Nedre Norrland

126

1 900

5,1

92 760

2,0

176 100

5,4

Övre Norrland

104

1 770

5,6

67 550

3,9

119 700

6,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

 

2018

1 153

2 200

1,7

871 910

0,9

1 920 300

1,9

2017

962

3 060

2

797 330

1,2

2 443 600

2,1

2016

953

2 940

1,8

805 460

1,4

2 367 900

2,3

2015

912

3 200

2,4

862 820

1,2

2 760 400

2,6

2014

726

2 920

1,9

878 000

1,2

2 567 000

2,3

2013

763

2 600

1,8

913 720

1,1

2 377 700

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

2 950

0,9

851 470

0,5

2 503 300

1,0

 


 

Anm. Torrsubstanshalt 100 %, vattenhalt 0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Arealen slåttervall har skattats genom att minska den totala vallarealen med arealen betesvall och ej utnyttjad vall.

3) För åren 2013–2017 redovisas slutlig statistik.