Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018

JO 19 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22. Slåttervall. Återväxt. Preliminär statistik. Hektarskörd och totalskörd

22. Temporary grasses. Regrowth. Preliminary statistics. Yield per hectare and total production

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha 1)

Medelfel,
 procent

Total inbärgad återväxtskörd,   ton

Medelfel,
 procent

Län

 

 

 

 

Stockholms

920

19,0

22 900

20,0

Uppsala

1 660

12,2

58 500

13,1

Södermanlands

1 770

12,7

68 500

12,9

Östergötlands

1 530

10,1

93 000

10,4

Jönköpings

1 510

9,8

83 100

10,0

Kronobergs

1 400

15,8

40 600

16,2

Kalmar

1 250

13,3

72 100

13,5

Gotlands

1 850

11,4

60 900

11,5

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

1 930

8,9

142 200

9,8

Hallands

2 000

11,9

73 300

12,8

Västra Götalands

1 920

6,9

263 000

7,5

Värmlands

920

16,4

40 800

17,3

Örebro

1 730

14,2

44 200

15,9

Västmanlands

2 150

15,6

44 800

16,1

Dalarnas

1 260

20,9

35 200

21,2

Gävleborgs

1 390

15,5

48 600

16,0

Västernorrlands

1 170

21,0

35 200

21,2

Jämtlands

1 020

10,5

30 500

10,6

Västerbottens

1 260

12,4

51 900

13,3

Norrbottens

1 270

16,4

26 600

18,6

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 060

13,1

69 700

14,2

Götalands mellanbygder

1 790

8,2

180 000

8,4

Götalands norra slättbygder

1 860

8,0

166 300

8,7

Svealands slättbygder

1 600

6,7

236 200

7,1

Götalands skogsbygder

1 610

4,6

410 800

4,9

Mell. Sveriges skogsbygder

1 260

9,5

107 100

9,8

Nedre Norrland

1 150

9,9

106 700

10,1

Övre Norrland

1 190

9,1

80 700

9,9

 

 

 

 

 

Hela riket 2)

 

 

 

 

2018

1 560

2,7

1 359 300

2,9

2017

2 040

3,6

1 630 500

3,8

2016

1 970

3,5

1 584 700

3,7

2015

2 010

4,5

1 733 700

4,7

2014

2 050

3,5

1 795 800

3,7

2013

1 540

3,8

1 407 000

3,9

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2013–2017

1 920

1,7

1 630 300

1,8


 

Anm. Torrsubstanshalt 100 %, vattenhalt 0 %.

Där antalet jordbruksföretag som ingår i beräkningarna understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.

2) För åren 2013–2017 redovisas slutlig statistik.