Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018

JO 19 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23. Slåttervall. Total vallskörd. Preliminär statistik. Hektarskörd och totalskörd

23. Temporary grasses. Total production. Preliminary statistics. Yield per hectare and total production

Område

Total inbärgad vall-skörd,
kg/ha

Medelfel,
 procent

Total inbärgad vall-skörd,
ton

Medelfel,
 procent  

Län

 

 

 

 

Stockholms

2 560

11,4

64 100

13,0

Uppsala

3 350

8,6

117 900

9,9

Södermanlands

3 680

8,4

142 700

8,8

Östergötlands

3 880

5,5

235 700

6,1

Jönköpings

3 740

6,4

206 400

6,7

Kronobergs

4 060

10,0

117 800

10,7

Kalmar

3 930

7,4

226 300

7,8

Gotlands

4 500

8,4

148 500

8,5

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

4 220

7,0

311 600

8,0

Hallands

4 520

9,4

165 400

10,4

Västra Götalands

4 400

4,0

603 700

5,0

Värmlands

2 820

7,2

124 600

9,1

Örebro

3 870

9,9

99 000

12,3

Västmanlands

4 130

10,8

86 300

11,5

Dalarnas

3 170

12,2

88 400

12,7

Gävleborgs

3 240

7,8

113 500

8,8

Västernorrlands

3 180

11,4

96 000

11,9

Jämtlands

2 750

9,2

81 800

9,3

Västerbottens

3 160

6,9

130 000

8,5

Norrbottens

2 860

9,0

60 000

12,5

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4 660

9,7

157 300

11,1

Götalands mellanbygder

4 560

4,7

459 600

5,0

Götalands norra slättbygder

4 390

4,5

393 300

5,6

Svealands slättbygder

3 450

4,4

508 800

5,1

Götalands skogsbygder

3 920

3,3

997 200

3,7

Mell. Sveriges skogsbygder

3 210

5,0

272 100

5,6

Nedre Norrland

3 050

5,3

282 900

5,7

Övre Norrland

2 970

5,2

200 300

6,5

 

 

 

 

 

Hela riket 1)

 

 

 

 

2018

3 760

1,7

3 279 700

1,9

2017

5 110

2,0

4 074 100

2,3

2016

4 910

2,1

3 952 600

2,6

2015

5 210

2,4

4 494 100

2,7

2014

4 970

2,1

4 362 800

2,5

2013

4 140

2,0

3 784 700

2,3

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2013–2017

4 870

2,0

4 133 700

2,2


 

Anm. Torrsubstanshalt 100 %, vattenhalt 0 %.

Där antalet jordbruksföretag som ingår i beräkningarna understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) För åren 2013–2017 redovisas slutlig statistik.