Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018

JO 19 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Slåttervall och betesvall. Preliminär statistik. Arealfördelning 2018, hektar

24. Temporary grasses and grazings. Preliminary statistics. Distribution of acreage in 2018, hectares

 

Område

Antal företag 1)

Areal slåt-
ter- och betesvall, hektar

Areal slåtter- vall, hektar

Medel-fel, procent

Areal betes-
vall,
hektar

Medel-fel, procent

Areal ej utnyttjad vall, hektar

Medel-fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

29

33 440

25 000

6,2

5 920

17,3

2 520

56,2

Uppsala

57

45 160

35 190

4,9

9 250

17,5

720

65,7

Södermanlands

54

45 410

38 740

2,6

6 230

15,8

430

60,6

Östergötlands

75

69 290

60 820

2,5

8 100

18,6

360

58,9

Jönköpings

78

61 540

55 140

1,8

6 260

15,5

140

70,8

Kronobergs

34

34 160

29 020

3,9

5 010

22,4

120

98,5

Kalmar

64

64 480

57 640

2,4

5 930

19,1

910

97,8

Gotlands

49

35 340

32 980

1,3

2 160

19,1

200

74,7

Blekinge

12

14 280

..

..

..

..

..

..

Skåne

118

92 880

73 780

4,0

16 380

15,8

2 720

59,0

Hallands

80

45 250

36 600

4,5

8 360

19,6

300

97,1

Västra Götalands

194

175 770

137 130

2,9

35 550

10,9

3 100

43,2

Värmlands

66

58 620

44 180

5,5

12 330

16,6

2 120

80,3

Örebro

39

33 470

25 570

7,3

6 930

18,6

960

89,1

Västmanlands

30

24 330

20 870

4,0

2 940

24,4

520

66,3

Dalarnas

31

32 590

27 850

3,4

4 470

21,7

270

69,8

Gävleborgs

60

42 350

35 040

4,1

6 140

16,9

1 180

97,8

Västernorrlands

40

36 510

30 150

3,3

4 980

16,9

1 370

73,1

Jämtlands

41

32 310

29 730

1,6

2 570

17,9

10

93,6

Västerbottens

66

46 340

41 170

4,8

2 440

21,5

2 730

74,5

Norrbottens

34

23 930

21 010

8,7

910

24,5

2 010

93,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

97

44 780

33 770

5,4

10 590

16,9

420

93,9

Götalands mellanbygder

135

113 820

100 800

1,7

11 250

13,0

1 770

58,0

Götalands n:a slättbygder

140

111 100

89 570

3,3

20 550

14,2

980

66,4

Svealands slättbygder

205

188 610

147 320

2,5

35 240

9,1

6 050

37,1

Götalands skogsbygder

308

300 150

254 380

1,7

41 720

9,8

4 050

43,3

Mell. Sveriges skogsbygder

125

104 050

84 900

2,5

17 200

9,1

1 950

55,1

Nedre Norrland

131

108 980

92 760

2,0

13 490

10,2

2 730

56,6

Övre Norrland

110

75 970

67 550

3,9

3 710

15,9

4 710

57,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

1 251

1 047 460

871 910

0,9

153 060

4,4

22 490

19,3

2017

1 069

1 035 110

797 330

1,2

177 840

4,7

59 930

14,6

2016

1 079

1 052 560

805 460

1,4

173 710

4,5

73 390

14,2

2015

1 035

1 075 820

862 820

1,2

160 010

4,7

52 990

14,9

2014

846

1 109 940

878 000

1,2

159 780

5,2

72 170

11,7

2013

850

1 124 510

913 720

1,1

154 710

5,1

56 070

12,9


 

Anm. Arealerna har beräknats genom att i vallundersökningen skatta andelen slåttervall, betesvall respektive ej utnyttjad vall. Dessa andelar har därefter applicerats på den totala vallarealen enligt Jordbruksverkets slutliga grödarealer enligt JO 10 SM1802.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För åren 2013–2017 redovisas slutlig statistik.