Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018

JO 19 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25. Slåttervall och betesvall. Preliminär statistik. Arealfördelning 2018, procent

25. Temporary grasses and grazings. Preliminary statistics. Distribution of acreage in 2018, percent

 

Område

Antal företag 1)

Andel slåttervall av total vallareal, procent

Medelfel, procentenheter

Andel betesvall av total vallareal, procent

Medelfel, procent-enheter

Andel ej utn. vall av total vallareal, procent

Medelfel, procentenheter

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

29

74,8

4,7

17,7

3,1

7,5

4,2

Uppsala

57

77,9

3,8

20,5

3,6

1,6

1,0

Södermanlands

54

85,3

2,2

13,7

2,2

1,0

0,6

Östergötlands

75

87,8

2,2

11,7

2,2

0,5

0,3

Jönköpings

78

89,6

1,6

10,2

1,6

0,2

0,2

Kronobergs

34

85,0

3,4

14,7

3,3

0,4

0,4

Kalmar

64

89,4

2,1

9,2

1,8

1,4

1,4

Gotlands

49

93,3

1,2

6,1

1,2

0,6

0,4

Blekinge

12

..

..

..

..

..

..

Skåne

118

79,4

3,2

17,6

2,8

2,9

1,7

Hallands

80

80,9

3,7

18,5

3,6

0,7

0,6

Västra Götalands

194

78,0

2,3

20,2

2,2

1,8

0,8

Värmlands

66

75,4

4,1

21,0

3,5

3,6

2,9

Örebro

39

76,4

5,5

20,7

3,8

2,9

2,6

Västmanlands

30

85,8

3,4

12,1

2,9

2,1

1,4

Dalarnas

31

85,5

2,9

13,7

3,0

0,8

0,6

Gävleborgs

60

82,7

3,4

14,5

2,5

2,8

2,7

Västernorrlands

40

82,6

2,7

13,7

2,3

3,8

2,7

Jämtlands

41

92,0

1,4

8,0

1,4

0,0

0,0

Västerbottens

66

88,8

4,3

5,3

1,1

5,9

4,4

Norrbottens

34

87,8

7,6

3,8

0,9

8,4

7,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

97

75,4

4,1

23,6

4,0

0,9

0,9

Götalands mellanbygder

135

88,6

1,5

9,9

1,3

1,6

0,9

Götalands n:a slättbygder

140

80,6

2,7

18,5

2,6

0,9

0,6

Svealands slättbygder

205

78,1

2,0

18,7

1,7

3,2

1,2

Götalands skogsbygder

308

84,8

1,4

13,9

1,4

1,3

0,6

Mell. Sveriges skogsbygder

125

81,6

2,1

16,5

1,5

1,9

1,0

Nedre Norrland

131

85,1

1,7

12,4

1,3

2,5

1,4

Övre Norrland

110

88,9

3,5

4,9

0,8

6,2

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 2)

 

 

 

 

 

 

 

2018

1 251

83,2

0,7

14,6

0,6

2,1

0,4

2017

1 069

77,0

0,9

17,2

0,8

5,8

0,8

2016

1 079

76,5

1,1

16,5

0,7

7,0

1,0

2015

1 035

80,2

.

14,9

.

4,9

.

2014

846

79,1

.

14,4

.

6,5

.

2013

850

813

.

13,8

.

5,0

.


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För åren 2013–2017 redovisas slutlig statistik.